TBA

VERZOEK OM TECHNISCHE DIENSTVERLENING

Anders, namelijk...


Vul hier uw verzoek zo volledig mogelijk in.

* Door ondertekening geeft opdrachtgever, en tevens zijn medewerkers, aan ermee bekend te zijn, dat:

  1. Technisch Bureau Afbouw niet aansprakelijk is voor de directe, indirecte en/of gevolgschade die ontstaat als gevolg van (werkzaamheden verricht in het kader van) deze dienstverlening;
  2. De Algemene leveringsvoorwaarden van Technisch Bureau Afbouw op de dienstverlening van toepassing zijn en waarvan is kennis genomen