070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Technisch Bureau Afbouw heeft gerechtsdeskundigen op het gebied van afbouwtechniek in dienst. Deze deskundigen kunnen worden ingeschakeld door de Geschillencommissie Afbouw en rechters. Dit was ook in 2020 het geval. Toen deed Onno de Vries, onze vloeren- en terrazzospecialist, onderzoek naar het ontstaan van scheuren in een gietdekvloer op de begane grond van een particuliere woning.

“De woning was in 2008 gebouwd en in 2018 gekocht door de huidige woningeigenaar van een woningcorporatie”, vertelt Onno. “In datzelfde jaar was een calciumsulfaatgebonden dekvloer aangebracht. De dekvloer werd gevoed met een warmtepomp en had nauwelijks temperatuurvariatie. Voorheen was de dekvloer afgewerkt met tapijt.

Om de scheuren beter te onderzoeken was de vloer opengemaakt rondom een stalen kolom. Ik zag verschillende dekvloerdiktes, PUR-schuim rondom de stalen voet en een vaste verbinding tussen de verend opgelegde dekvloer en de bouten in de stalen voetplaat. Op de bouten zaten nog mortelresten. De onderliggende EPS-isolatie lag op verschillende diktes en was deels niet vlak op de ondergrond aangebracht. Ook zag ik dat de kantstroken ontbraken rondom de kolom en de kantstrook langs het kozijn horizontaal was gekanteld en onder de dekvloer lag.

In het dossier was een expertiserapport opgenomen. Dit rapport bevatte tot mijn verbazing grote onjuistheden. In het rapport stond dat scheurvorming de reden was voor het ontbreken van de kantstroken. Dat was onjuist. De scheuren begonnen pas circa 80mm vanuit de kolom. Zij ontsprongen ongeveer boven de vastgestorte bouten.

In het rapport stond ook dat de scheurvorming was ontstaan door het uitzetten van het staal. De uitzetting was veroorzaakt door opwarming die weer was ontstaan door het wijzigen van de kleur van het staal. Dit was allemaal niet waar. De kolom was 80mm breed. De uitzettingscoëfficiënt van staal is 12 x 10-3 mm/m’/°C. Als het staal 30 graden warmer zou zijn dan voorheen door een wit oppervlak zwart te maken dan zou de kolom (12 x 10-3 x 0,08 x 30)mm = 0,0288 mm langer worden. Deze uitzetting kon onmogelijk tot een dusdanige spanning leiden dat de dekvloer zou scheuren. Bovendien was de scheurvorming in week 3 van 2018 ontstaan. In de winter van 2018 was zo’n temperatuurverschil helemaal niet aan de orde.

De oorzaak van de scheuren was een wijziging van de omstandigheden. In dit geval het verplaatsen van zware voorwerpen. Er viel achteraf niet aan te wijzen wat precies de spanning tot ontlading heeft doen komen. Het stond al wel vast dat deze schade al vanaf de bouw op een moment wachtte om op te treden. De detailleringsfouten bij de stalen kolom waren enorm. Dit kon het vloerenbedrijf niet weten. Het ging om een verborgen gebrek dat bij de bouw was gerealiseerd.

Gelukkig was herstel goed mogelijk. Als eerste moest een bouwkundige aannemer de kolomvoeten ontkoppelen en opnieuw detailleren. Daarna moesten de scheuren door injectie hersteld worden. Vervolgens moest een dunne, overlagende gietvloer aangebracht worden. Het was ook mogelijk om de detaillering niet aan te passen. Dan was slechts de applicatie van een losliggende vloerafwerking zoals laminaat een oplossing.

Het was lastig in te schatten wat de herstelkosten waren. Het aanpassen van de detaillering was een grote onzekere factor. In ieder geval kon na het aanpassen van de kolomvoetdetaillering en het herstel van de scheuren door injectie het volledige werk van de vloerafwerking opnieuw worden uitgevoerd. De schraaplaag kon achterwege worden gelaten maar de vloer moest wel geschuurd worden.”

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl. Wij helpen u verder.

Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten voor onze diensten.