TBA

plattegrond
Terug Mebest publicaties Download PDF

TBA past richtlijn 3.3 aan

Gaasband bij plafondafwerking? Niet meer doen!

Minder schades, meer planningsruimte voor de aannemer; dat is waar de aanpassing van TBA-richtlijn 3.3 voor moet zorgen. De wijzigingen hebben betrekking op de voegafwerking bij plafondplaten en de klimatologische omstandigheden op de bouwplaats. Ze gaan in per 1 januari 2021.

Technisch Bureau Afbouw heeft, samen met producenten en de branche, al vele verwerkingsrichtlijnen opgesteld. Het doel is altijd om de kwaliteit van de het werk en de producten van de afbouwbranche te waarborgen en te verhogen. Ook TBA-richtlijn 3.3 ‘Verwerkingsvoorschrift voor het monteren van wanden en plafonds met gipskartonplaten en gipsvezelplaten’ is daar voor opgesteld. Evengoed zijn de laatste jaren schades aan gipskarton- en gipsvezelplatenplafonds niet van de lucht. “Sinds najaar 2017 zien we echt opvallend veel scheurschades bij plafonds”, zegt Hermen de Hek, hoofd afdeling Techniek bij TBA en als technisch adviseur gespecialiseerd in droge afbouw. “Daarom zijn we in gesprek gegaan met de NBVG, de vereniging van gipsproducenten met wie we ook TBA-Richtlijn 3.3 hebben opgesteld. We hebben samen gekeken naar oorzaken en oplossingen.”

Liever voorkomen dan genezen

Veel van de problemen blijken direct te maken te hebben met de klimatologische omstandigheden op de bouwplaats. De richtlijn beschrijft hoe die moeten zijn voor een kwalitatief goed eindproduct. In veel gevallen lukt het de aannemer of opdrachtgever echter niet om de omstandigheden op orde te hebben voor het monteren en afwerken van de wanden en plafonds. “Het is inherent aan de bouw in Nederland”, zegt De Hek. “Je kunt dat negeren en vasthouden aan de eis dat de omstandigheden beter moeten en de schades laten komen. Wij hebben er voor gekozen om de verwerkingsvoorschriften zodanig aan te passen dat ze beter aansluiten op die bouwpraktijk én de kans op schade verkleinen.”

Vier verschillende fases

In de aangepaste richtlijn wordt voor de vereiste klimatologische omstandigheden een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillenden fases van het montageproces. In het kort komt het er op neer dat:

  • tijdens het monteren van het frame geen eisen aan de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid worden gesteld;
  • tijdens de montage van de gipsplaten de temperatuur minimaal 7 °C moet bedragen en de relatieve luchtvochtigheid tussen de 40% en 80% moet liggen;
  • tijdens het afvoegen een verwerkingstemperatuur van >10 °C (bij mechanisch voegen minimaal 18 °C ) geldt en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40% en 65%;
  • nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, de temperatuur niet ineens mag worden opgevoerd maar dat dat geleidelijk en gelijkmatig moet gebeuren; met maximaal 3 °C per 24 uur.
In de vernieuwde richtlijn zelf bevat het hoofdstuk over klimatologische- en bouwplaatsomstandigheden nog een aantal belangrijke aanvullingen hierop.

“Met deze wijzing hopen we de aannemer en de opdrachtgever wat meer ruimte te geven voor hun planning”, verklaart De Hek. “Het monteren van metalen frames en platen kan nu worden ingepland als de omstandigheden nog niet optimaal zijn en het voegen kan worden uitgesteld tot het moment dat de omstandigheden goed zijn. Dat maakt het proces wat flexibeler.”

Geen gaasband meer

Een andere belangrijke aanpassing per 1 januari 2021 gaat over het afvoegen van de plafondplaten. Daar kon ook zelfklevend gaasband voor worden gebruikt, maar dat is met het aangepaste verwerkingsvoorschrift verleden tijd. Voor de voegafwerking van plafonds is de toepassing van papierband of glasvlies vereist. “Het gebruik van gaasband leidt in de praktijk in zeer veel gevallen tot scheurvorming”, legt De Hek uit. “Zelfs als de omstandigheden op de bouwplaats wél goed zijn kan het mis gaan. Dit jaar hadden we een extreem droog voorjaar; de relatieve luchtvochtigheid van de buitenlucht zat soms onder de 30%. Komt dat het gebouw binnen waar de klimatologisch omstandigheden helemaal in orde zijn, dan kun je toch scheurvorming krijgen. Ook daarom hebben we er voor gekozen om alleen de twee sterkste wapeningsbanden voor te schrijven.”
De Hek benadrukt overigens dat de bij de afwerking van wanden nog wel zelfklevend gaasband kan worden gebruikt. “Bij wanden komen we deze problemen zelden tegen. Dat zijn vaak kleinere oppervlakken. En de spanning is heel anders.”


Download PDF

Meer Mebest

nee, bedankt
Download TBA App! Download de TBA App
beschikbaar voor
MOBIEL en TABLET
Play Store  of  Apple Store