TBA

plattegrond
Terug Mebest publicaties

Vloeren en contactgeluid, een kwestie van goed opletten

Mebest - Vloerisolatie\ (foto: Henk van der Veen);

Vloerisolatie kan voor verschillende doelen worden ingezet; energiebesparing en verbetering van akoestisch comfort. Zeker als dat met een zwevende dekvloer gebeurt, kun je twee vliegen in één klap slaan. Maar of het nou om thermische of om akoestische isolatie gaat, het rendement valt of staat met de uitvoering; de duivel zit in de details.

Contact vermijden
Bij vloeren dienen geluidsisolerende maatregelen er vooral voor om contactgeluid aan banden te leggen. Wanneer iets in contact komt met het vloeroppervlak, dan veroorzaakt dat trillingen in de vloer. Die brengen aan de andere kant van de vloer (bijvoorbeeld in een ondergelegen appartement) de lucht in beweging waardoor daar geluid te horen valt. Dat kan erg hinderlijk zijn, vandaar dat er eisen zijn gesteld aan de hoeveelheid contactgeluid die is toegestaan. Het Bouwbesluit noemt een zogeheten gewogen geluidsniveauverschil (LnTA) van ten hoogste 54dB. Hoe lager dat getal, hoe minder je het contactgeluid hoort.

Hechtende dekvloer
Er zijn twee manieren waarop contactgeluidisolatie met de vloer kan worden gerealiseerd. Eén manier is de vloermassa te vergroten door een dekvloer hechtend op de constructievloer aan te brengen. Immers, hoe groter de massa, des te lastiger die in beweging is te brengen. Het effect van deze methode valt of staat met de hechting van de dekvloer. Die moet goed zijn en goed blijven. Komt de dekvloer los, dan betekent dat onherroepelijk dat de geluidseisen niet worden gehaald.

Zwevende dekvloer
Om het risico van onthechting te vermijden, wordt over het algemeen voor een zwevende dekvloer gekozen. De dekvloer is dan niet hechtend op de constructievloer aangebracht, maar hij is daarvan gescheiden door een laag isolerend materiaal. Dat kan bijvoorbeeld rubber, foam, eps, houtvezelplaat, steenwol, glaswol enzovoort zijn. Het doel van de isolerende laag is trillingen in de dekvloer zo veel als mogelijk te absorberen zodat ze niet worden doorgegeven.Opletten tijdens het ontwerpen
Wil een zwevende dekvloer goed werken, dan moet er bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van de vloer rekening worden gehouden met een aantal zaken.
In de ontwerpfase is het ondermeer van belang dat de juiste dekvloer wordt gekozen. Daarbij gaat het om zaken als vloerdikte en buigtreksterkte en, in het verlengde daarvan, het materiaal van de dekvloer. Een calciumsulfaatgebonden gietdekvloer kan met minder laagdikte toe dan een traditionele cementgebonden dekvloer.
Ook is het zaak om het juiste isolatiemateriaal te kiezen. Welk type, en hoe dik moet het zijn om aan de vereiste isolatiewaarde te voldoen? Ook de samendrukbaarheid van het materiaal is daarvoor van belang.
De ondergrond kan een rol spelen bij de keuze voor het systeem. Is het een houten vloer waarop akoestische isolatie moet komen, dan kan een droogvloersysteem een ideale oplossing zijn. Dat bestaat doorgaans uit gipsvezelelementen, eventueel met een laagje houtvezel, EPS of minerale wol.

Opletten bij de uitvoering
Ook in de uitvoering zijn er diverse zaken van belang voor de uiteindelijke isolerende prestaties van de vloer. Zo moet de ondergrond waar het isolatiemateriaal op komt, goed vlak zijn. Oneffenheden kunnen de isolatielaag dusdanig indrukken dat er geluidslekken ontstaan.
Als er leidingen op de constructievloer liggen, dan mogen die niet worden opgenomen in de laag die voor de akoestische of thermische isolatie is bedoeld. Er moet dus een aparte laag komen waar die leidingen in worden opgenomen. Het isolatiemateriaal moet in een gelijke dikte worden aangebracht en het moet goed met elkaar worden verbonden, zonder tussenruimtes.
Verder is het van het grootste belang dat de vloer niet alleen ontkoppeld is van de constructievloer, maar ook van de omringende constructie. Hij mag dus geen contact maken met wanden, pilaren, doorvoeren van leidingen en dergelijke. Die moeten worden voorzien van zogenaamde kantstroken.

Combinatie met de wand
Wanneer er op de zwevende dekvloer scheidingswanden worden geplaatst, dan kan het noodzakelijk zijn om de vloer door te zagen. Bij dubbelskeletwanden heeft het de voorkeur om dat in de spouw van het dubbele skelet te doen, anders worden trillingen nog altijd via de vloer en de wand aan de naastgelegen ruimte doorgegeven.

Thermische isolatie
Voor een zwevende dekvloer die vooral thermisch moet isoleren, kan ander isolatiemateriaal nodig zijn dan wanneer akoestische isolatie van belang is. Immers, voor thermische isolatie is vooral een hoge Rd-waarde relevant terwijl voor akoestische isolatie een goede geluidsabsorptie van belang is. Vaak leveren isolatiematerialen echter op beide gebieden een prestatie. Dan kunnen zaken als de dikte van het materiaal een rol spelen bij de keuze. Zo heb je bijvoorbeeld voor een Rc waarde van 3,5 een dunnere laag nodig als je voor EPS kiest in plaats van steenwol. Het is dus zaak om vooraf goed te bepalen wat het voornaamste doel van de isolatie is, wat de isolatiewaarde en de samendrukbaarheid van de diverse isolatiematerialen is en welke dikte de vloer mag hebben. 

Meer weten? neem contact op met Technisch Bureau Afbouw
Naast wat hiervoor is genoemd, zijn er nog meer belangrijke aandachtspunten waarmee tijdens de ontwerp- en de bouwfase rekening moet worden gehouden. U kunt ze nalezen in de folder ‘Isolerende dekvloeren - Aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering’ en ‘Cementgebonden en calciumsulfaatgebonden dekvloeren in relatie tot contactgeluid'. In die laatste wordt ook ingegaan op hechtende dekvloeren. Beide folders zijn te downloaden van de website van Technisch Bureau Afbouw.
U kunt ook zeer gericht advies krijgen voor de specifieke situatie van een vloer. Technisch Bureau Afbouw beschikt over een aantal technisch adviseurs die daar voor zijn in te schakelen. Specialist op het gebied van vloeren en terrazzo is Onno de Vries. Naast advies geven kan hij ook vloercontroles doen.
Uiteraard is het ook mogelijk om bij het TBA een geluidmeting aan te vragen om te controleren of de vloer voldoet aan de eisen die er zijn gesteld op het gebied van geluidisolatie.
Neem contact op via de website www.tbafbouw.nl, via e-mail (techniek@tbafbouw.nl) of telefoon, 070 - 33 66 500.

Dit artikel is ook in Mebest nr 5 van 2015 gepubliceerd

Meer Mebest

nee, bedankt
Download TBA App!Download de TBA App
beschikbaar voor
MOBIEL en TABLET
Play Store  of  Apple Store