Afspraken cao partijen Afbouw en de Inspectie SZW 17 juni 2014 Inzake zandcementdekvloeren · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Afspraken cao partijen Afbouw en de Inspectie SZW 17 juni 2014 Inzake zandcementdekvloeren

Uitgangspunten:

- Taakroulatie (als de ploeg uit meer dan één persoon bestaat)

- Gebruik van een mechanische rei.

Afspraken:

- Bij gebruik van een silo of vrachtwagen met meng- en pompinstallatie in combinatie met een mechanische rei is er geen beperking aan het aantal vierkante meters dat per persoon en per locatie gelegd mag worden.

- Bij gebruik van een vulbak met pomp in combinatie met een mechanische rei mag maximaal 80 m2 per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie.

- Bij gebruik van alleen een pomp voor het transport van het materiaal naar de plaats waar de vloer wordt gelegd in combinatie met een mechanische rei mag maximaal 50 m2 per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie.

- Bij geheel handmatige aanvoer en verwerking van materiaal mag maximaal 20 m2 per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt, met een maximum van 40 m2 per locatie.

- In het geval het technisch niet mogelijk is een mechanische rei te gebruiken (b.v. afschot) gelden de volgende regels:

o Bij gebruik van een silo of vrachtwagen met meng- en pompinstallatie mag maximaal 60 m2 per persoon per dag handmatig een vloer worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie.

o Bij gebruik van een vulbak met pomp mag maximaal 50 m2 per persoon per dag handmatig een vloer worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie.

o Bij gebruik van alleen een pomp voor het transport van het materiaal naar de plaats waar de vloer wordt gelegd mag maximaal 40 m2 per persoon per dag handmatig een vloer worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie.

- Het afwerken van de vloer dient te gebeuren met een vlindermachine.

- In het geval gebruik wordt gemaakt van een vulmachine met pomp mag in die machine alleen cement worden toegevoegd. De werknemer dient hierbij alle persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Water toevoegen mag tot 10 liter.

- De grondstof dient als eerste verspreid te worden over de vloer. De driepoot (met daarin de slang) dient zo vaak verzet te worden dat de grondstof maximaal 2 meter handmatig rondom de driepoot wordt verspreid.

- De rei voor handmatig gebruik dient van aluminium of lichter materiaal te zijn. De lengte van de rei moet zijn afgestemd op de ruimte waarin wordt gewerkt. Gangbaar is een rei van 2,5 meter.

Voorgaande afspraak dient opgenomen te worden in de bedrijfs RI&E van ieder bedrijf dat zandcementdekvloeren legt. Tevens zal deze afspraak worden opgenomen in de Arbocatalogus.

Deze afspraak gaat in op 1 januari 2015.