Bent u wel voldoende gedekt tegen het ontstaan van scheuren in uw stucwerk · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Bent u wel voldoende gedekt tegen het ontstaan van scheuren in uw stucwerk

Het Technisch Bureau Afbouw wordt wekelijks met scheurvorming geconfronteerd. Maar is het ontstaan van scheurvorming eigenlijk wel schade? ‘Natuurlijk,’ vertelt Ed van der Plas. ‘Niemand wilt een scheur zien in een naadloze wand-, plafond -of gevelafwerking. Maar kunt u vooraf aan uw werkzaamheden altijd aangeven dat er een probleem aanwezig is aan het oppervlak van een ondergrond? In hoeverre reikt uw deskundigheid? En waar bent u uiteindelijk verantwoordelijk voor?

Aannemings- en leveringsvoorwaarden kunnen aangeven dat er alleen garantie op het stucwerk (en de reparatie) is. Dit geldt alleen als de oorzaak van een ontstane scheur aan het oppervlak redelijkerwijs vooraf door de ondernemer kon worden aangegeven. En wel als een gebrek in of invloed vanuit de ondergrond. Maar hoe zit het dan met niet zichtbare gebreken vanuit de ondergrond? Is dit een gebrek in de ondergrond waar u niet aansprakelijk voor bent?

Mijn ervaring is dat de ondernemer altijd door de opdrachtgever wordt aangesproken bij scheurvorming in een gestukadoorde afwerking. De ondernemer moet dan aantonen dat het niet door hem komt. De opdrachtgever vraagt de ondernemer: Heeft u wel wapeningsweefsel in de gestukadoorde afwerking aangebracht? De ondernemer antwoordt vervolgens: Nee, eigenlijk niet. Er was namelijk geen scheurvorming zichtbaar.

Hier kunt u een hoop discussie voorkomen door op kritische ondergronddetails wel altijd wapeningsweefsel toe te passen. Ook als u er niet van overtuigd bent dat dit een meerwaarde oplevert.

Helaas moeten we in de praktijk echt zo redeneren. Vanuit technisch oogpunt dient er onderscheid gemaakt te worden in de types scheurvorming die kunnen ontstaan aan het oppervlak van de gestukadoorde afwerking:

  • Rechtlijnig: Dit is altijd voortkomend vanuit de ondergrond. Immers scheurt een stuclaag niet op deze wijze. Meestal aanwezig op overgangen in ondergrondmaterialen.
  • Grof gebogen, landkaart vormig: Dit kan te maken hebben met krimpgedrag in de gestukadoorde afwerking door snelle onttrekking van aanmaakwater. Of door langzame droging van een (cement) bindmiddel rijk mengsel. Hierbij kan ook onthechting plaatsvinden wanneer de aanhechting van het stucwerk aan de ondergrond niet optimaal is.
  • Fijne craquelé vorming: Dit is meestal zichtbaar bij afwerkingen waarvan het oppervlak of de toplaag zeer bindmiddelrijk is en veel harder is dan de onderliggende laag.
  • Diagonale scheuren: Meestal vanuit uitwendige hoeken bij gevelopeningen. Vooral waar spanningen vanuit de gevelconstructie worden ontladen. En waar overgangen tussen verschillende materialen aanwezig kunnen zijn zoals lateien en metselwerk.

U kunt mogelijk binnen uw voorwaarden beter aangeven waarop u wel of geen garantie geeft. Het TBA kan u hierbij helpen. Vraag ons om advies. Voorkomen is namelijk beter dan repareren!’