Bouw voor het eerst weer banenmotor · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Bouw voor het eerst weer banenmotor

Het aantal werkloosheidsuitkeringen in de bouw is van mei op juni met 7,2 procent gedaald tot 14.759. In geen enkele andere sector beëindigt uitkeringsinstantie UWV zo veel uitbetalingen.

Onderzoek van Panteia voor het ministerie van Economische Zaken geeft aan dat dit jaar vrijwel de hele groei van de werkgelegenheid in Nederland voor rekening komt van het midden- en kleinbedrijf. Voor het eerst in jaren is ook de bouw weer banenmotor. Panteia verwacht dat de mkb-bedrijven in de bouw dit jaar voor 1,1 procent meer en in 2016 voor 2,6 procent meer banen (zzp’ers en vast werk) zal zorgen. In 2014 kromp de werkgelegenheid bij de mkb-bouwers nog met 3,6 procent. Bij het grootbedrijf in de bouw krimpt het aantal banen dit jaar nog met 0,4 procent.

Nieuwe baan
De eerste vijf maanden van het jaar werden in de bouwbranche 11.873 uitkeringen beëindigd vanwege het vinden van een nieuwe baan. Het aantal ligt 12 procent lager dan gemeten over dezelfde periode een jaar eerder. In het segment aannemerij daalde het aantal uitkeringen door werkhervatting met 11 procent tot 8.232.

In de bouwnijverheid vertoont ook het aantal beëindigde uitkeringen vanwege het bereiken van de maximale lengte van de betalingsduur een dalende tendens. Tegenover de 3214 mensen die in de eerste vijf maanden van 2014 hun uitkering zagen opdrogen, staan in dezelfde periode dit jaar 2715 personen met lege handen.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in de bouwnijverheid fors geslonken, sterker dan in welke andere bedrijfstak ook. De daling met 4398 aanvragen betekent een afname van 31,5 procent ten opzichte van de eerste vijf maanden van 2014. In de aannemerij was de vermindering zelfs 34,3 procent tot 7205 nieuwe uitkeringen. Gemiddeld nam het aantal sinds de jaarwisseling verkregen nieuwe uitkeringen in Nederland af met 4,9 procent.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is nog 6,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. De groep (van 15 tot 75 jaar) telt 611.000 gezichten. Gemiddeld neemt momenteel het aantal werkenden met 8000 per maand toe. Maandelijks verminderen de werkloosheidskaarten bij het UWV met 5000.

Bron: Cobouw.