Bouwproductie opnieuw in lift · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Bouwproductie opnieuw in lift

De bouwproductie zal naar verwachting in 2015 met 3 procent groeien. Nieuwbouwwoningen zijn de belangrijkste aanjager. Dat blijkt uit de prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

De nieuwbouwproductie van woningen zal met 11,5 procent groeien. De afgelopen jaren vielen in dit marktsegment juist de hardste klappen. Vorig jaar daalde de productie van nieuwbouwwoningen met 8,5 procent. 

De productiegroei is dit jaar nog niet te zien in het aantal opgeleverde woningen. Dat stijgt dit jaar met 2 procent (1000 woningen) naar 45.000 woningen. Oorzaak is de doorlooptijd van woningbouwprojecten. Ook in 2016 zal het aantal afgeronde woningen nog niet heel sterk oplopen; het EIB houdt het op 47.000 afgeronde woningen. 

De verwachting is dat het aantal gereedgekomen woningen na 2016 sterker zal stijgen. Dat leidt het EIB af van de sterke stijging van het aantal woningbouwvergunningen: in 2015 wordt naar schatting voor 60.000 woningen een vergunning verleend. In 2020 zal het aantal opgeleverde woningen uitkomen rond de 73.000. 

De opleving in de bouw blijkt volgens de cijfers van het EIB vorig jaar al voorzichtig in gang te zijn gezet. De productie groeide met 1 procent. In januari 2014 werd door de bouweconomen voor 2014 nog een achteruitgang van 0,5 procent voorzien.  

De gunstige ontwikkeling voor de sector gaat gepaard met meer banen. De werkgelegenheid zal voor het eerst in zes jaar weer toenemen. Dit jaar komen er 5000 banen bij, de jaren erna nog meer. De komende zes jaar groeit de werkgelegenheid met 60.000 voltijdsbanen. Daarmee is een groot deel van de 85.000 banen die tijdens de crisis zijn verdwenen, weer terug. De nieuwe banen gaan in eerste instantie vooral naar uitzendkrachten en gedetacheerden. Naarmate de groei doorzet, komen er meer vaste banen bij. 

Niet alleen de woningbouw zorgt voor meer omzet, ook de utiliteitsbouw en de infrasector. De utiliteitsbouw deed het vorig jaar met een groei van 3 procent beter dan gedacht. Dit jaar wordt een groei van 2 procent voor de nieuwbouw verwacht en 3,5 procent voor herstel en verbouw. Bedrijfsgebouwen en zorggebouwen zorgen op middellange termijn voor de meeste groei. 

(Bron: Cobouw.nl)