Buitengevelisolatie voorkomt condensproblemen het beste · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Buitengevelisolatie voorkomt condensproblemen het beste

Condens op ramen en wanden kan flink vervelend zijn en op lange termijn voor schade aan een woning zorgen. Om condensproblemen te voorkomen, isoleert men idealiter van buiten naar binnen. Buiten-gevelisolatie is de beste oplossing, dan spouwisolatie en tenslotte binnenisolatie. 

Dit blijkt uit de figuren hieronder. De rode lijn geeft de maximale dampspanning aan en de blauwe lijn de heersende dampdruk. Wanneer de blauwe lijn de rode lijn kruist en de heersend dampdruk hoger is dan de maximale dampspanning treedt inwendige condensatie op.

In de figuur van buitengevelisolatie is te zien dat de maximale dampspanning (rood) ver boven de werkelijk optredende dampspanning (blauw) blijft. Buitengevelisolatie is qua vochtproblematiek daarom de beste optie bij isoleren in tegenstelling tot spouwisolatie en binnenisolatie. Informeer uw klanten hierover als ze besluiten hun woningen te isoleren.

www.platformgevelisolatie.nl