Buitenlandse detacheerder verder onder druk gezet · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Buitenlandse detacheerder verder onder druk gezet

Buitenlandse uitzenders en detacheerders moeten hetzelfde loon betalen voor hetzelfde werk. Dat is een van de maatregelen waarmee uitbuiting van buitenlandse werknemers wordt gepareerd.

“Sinds dag één van mijn mandaat heb ik gezegd dat we de arbeidsmobiliteit moeten bevorderen, maar dat het op een eerlijke manier moet gebeuren. Te vaak zien we nu twee werknemers die naast elkaar hetzelfde werk doen, maar de ene verdient veel minder dan de andere. Met het voorstel van vandaag scheppen we een regelgevingskader voor detachering dat duidelijk, eerlijk en gemakkelijk is te handhaven”, zegt Eurocommissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen.

Dat doet zij door herziening van de Detacheringsrichtlijn die in de loop van de tijd volgens velen is verworden tot een verdienmodel voor malafide detacheerders en uitzenders. Die bedrijven sjoemelen met premies en belastingafdrachten en houden te vaak forse bedragen voor reis- en verblijfskosten in op de lonen van gedetacheerde werknemers. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie.

Voor de meeste gedetacheerden wordt nu geregeld dat lonen inclusief toelagen en vergoedingen die gelden voor lokale werknemers, ook gelden voor buitenlandse werknemers. Dat geldt dan niet alleen voor wettelijke voorschriften, maar ook voor algemeen verbindend verklaarde cao’s.

De herziene richtlijn geeft lidstaten ook de mogelijkheid het principe van gelijk loon voor gelijk werk door te trekken naar onderaannemers. Die mogen beslissen dat onderaannemers dezelfde beloning moeten bieden als de hoofdaannemer. Dat mag alleen niet-discriminatoir gebeuren, dezelfde regels moeten gelden voor binnenlandse en buitenlandse onderaannemers. Hiermee wil Thyssen voorkomen dat opnieuw allerlei constructies worden bedacht om gelijk loon voor gelijk werk te omzeilen.

Ten slotte regelt de richtlijn dat als de detachering langer dan 24 maanden duurt, alle arbeidswet- en regels van een gastlidstaat moeten worden toegepast als dit in het voordeel is van de gedetacheerde werknemer.

“De veranderingen geven gedetacheerden betere voorwaarden, meer zekerheid en een gelijk speelveld voor bedrijven in heel Europa”, aldus Thyssen. Zij vindt dat de Europese Commissie hiermee duidelijk laat zien dat er serieus werk wordt gemaakt van een “sociale triple A-status” in Europa. De voorstellen moeten nog worden behandeld in het Europese Parlement en de Europese Raad.

Bron: Cobouw