Cao partijen Afbouw zijn sectorale ZZP Modelovereenkomst overeengekomen · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Cao partijen Afbouw zijn sectorale ZZP Modelovereenkomst overeengekomen

Den Haag, 13 april 2016

NOA, FNV en CNV Vakmensen hebben een modelovereenkomst voor de sector en individuele bedrijven gemaakt. Per 1 mei 2016 vervalt de VAR. Vanaf dat moment kunnen opdrachtgevers en zzp’ers de sectorale ZZP-Modelovereenkomst Afbouw gebruiken.

Opdrachtgevers en zzp’ers in de afbouw kunnen gebruiken maken van deze overeenkomst, zodat zij vooraf zekerheid hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie. Zo weten zij dat er geen sprake is van arbeidsovereenkomst. Als zij in de praktijk daadwerkelijk volgens een modelovereenkomst werken, hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en ontvangt geen uitkering bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Op dit moment ligt de modelovereenkomst voor de afbouw voor goedkeuring bij de Belastingdienst. Zodra de overeenkomst is goedgekeurd, zullen wij u hiervan direct op de hoogte stellen.

Noot voor de pers

Voor meer informatie over het modelovereenkomst voor de afbouw kunt u contact opnemen met de heer A.B. van Kruistum, secretaris van cao-partijen afbouw,  telefoonnummer 070 – 33 66 500.