De vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) lijkt er nu toch te komen · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

De vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) lijkt er nu toch te komen

De vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) lijkt er nu toch te komen. Volgende week behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes dat bij aanvaarding op 1 april van kracht wordt.

De kritiek op het wetsvoorstel Deregulering arbeidsrelatie was groot. De zekerheid die opdrachtgevers hebben bij de VAR verdwijnt, ervoor in de plaats komen model- en voorbeeldovereenkomsten die door de Belastingdienst worden beoordeeld op de vraag of er al dan niet sprake is van (fictief) werkgeverschap.

Voor de bouw is één modelovereenkomst beschikbaar die is opgesteld door Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland. Als opdrachtgevers daarnaar verwijzen en door de Belastingdienst goedgekeurde passages in hun overeenkomsten met zelfstandigen opnemen, hebben ze een grote kans dat zij gevrijwaard blijven van naheffingen, boetes en anderszins. Althans, als in de praktijk gewerkt wordt conform de overeenkomst.

Het voorstel om de VAR te vervangen door een ander systeem is ingegeven door het feit dat de VAR vrijwel niet te controleren is. De verklaring wordt opgesteld op basis van gegevens van de opdrachtnemer en vrijwaart de opdrachtgever als blijkt dat toch sprake is van een werkgever-werknemersrelatie. Het kabinet wil werkgevers mede verantwoordelijk maken.

Naheffingen

Dat is dan ook precies de angst van een aantal partijen in de Eerste Kamer. De opdrachtgever kan te goeder trouw geweest zijn, maar toch tegen naheffingen en hoge boetes aanlopen. In zijn brief aan de Kamer betoogt Wiebes nu dat het allemaal zo’n vaart niet loopt.

Hij wijst erop dat het systeem van model- en voorbeeldovereenkomsten vergelijkbaar is met deals die van tevoren gesloten kunnen worden met de Belastingdienst. Als bedrijven zich aan zo’n deal houden, is er geen vuiltje aan de lucht.

Daar zit dan direct een probleem. Zo moet een zelfstandige met zijn eigen gereedschap werken. Hij vergeet z’n hamer en leent die van de opdrachtgever. Jammer dan. Wiebes vindt dat echter geen probleem. Dat is een incident waar de Belastingdienst overheen kan stappen, schrijft hij.

Inmiddels staan er op de website van de Belastingdienst vijf modelovereenkomsten voor evenzoveel sectoren en een groter aantal voorbeeldovereenkomsten. De Belastingdienst heeft er vierhonderd beoordeeld en nog 350 op de plank liggen.

Bron: Cobouw.