Decoratief stukadoorswerk · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Decoratief stukadoorswerk

Met enige regelmaat worden wij gevraagd een onderzoek uit te voeren naar decoratief stukadoorswerk in bijvoorbeeld badkamers, doucheruimtes toiletten, keukens enzovoorts. Soms is de opdrachtgever niet tevreden over de esthetische kwaliteit van het geleverde of had men een totaal andere verwachting.

Een advies hierin is:

 • Maak vooraf duidelijke afspraken wat men kan verwachten.
 • Lever een monster aan (kleur, merk enz..).
 • Maak vooraf een proefvlak zodat de structuur e.d. zichtbaar is en kan worden vergeleken.
 • Betrek de klant tijdens applicatie bij het werk (laat zien wat u maakt).
 • Lever het werk op in het bijzijn van de klant.
 • Bespreek de wijze van reiniging en onderhoud.
 • Bespreek eventueel een periodieke inspectie en onderhoudsplan (dit genereert werk/omzet en u houdt contact met de klant).
 • Wees eerlijk.

Een enkele keer worden wij gevraagd voor een schadediagnose.
De reden hiervan is soms heel divers, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van scheuren, holklinkende lagen tot deformatie (of een combinatie van deze factoren).

Om schade te voorkomen is het belangrijk dat:

 • De ondergrond waarop het pleistersysteem moet worden aangebracht hiervoor geschikt is.
 • Het pleistersysteem juist wordt gekozen c.q. de producten op elkaar zijn afgestemd.
 • Producten op de juiste wijze (conform voorschriften) worden aangebracht.
  De applicatie vakkundig en zorgvuldig wordt uitgevoerd.
 • De noodzakelijke verharding- en droogtijden worden gehanteerd.
 • De juiste voorzieningen en eventuele nabehandelingen worden getroffen.

Een enkele keer blijkt dat de ondergrond krimpscheuren vertoont. Veelal ligt hier een onjuist gekozen raap- of uitvlaklaag en soms de ondergrond aan ten grondslag.

De krimpscheuren zetten zich veelal door in de decoratieve afwerklaag met als gevolg een klacht en ontevreden klant.Soms is er sprake van holklinkende lagen.

Als mogelijke oorzaak kan gedacht worden aan bijvoorbeeld:

 • Geen of onvoldoende zuigend vermogen van de ondergrond (geen fysische verankering).
 • Stukadoren van te natte, gladde, dichte, afzandende of niet vormvaste ondergronden.
 • Onjuiste bewerking van lagen onderling (zoals niet of onvoldoende ruw halen).
 • Het niet hanteren  van de juiste/noodzakelijke verharding- en/of drogingstijden).
 • Onvoldoende of onjuiste voorbehandeling van de ondergrond.
  Toepassing van onderling ongeschikte producten.

Een enkele keer blijkt dat bijvoorbeeld gipspleister en/of gipskartonplaten worden gebruikt ter plaatse van de douchehoek, dit maakt het totale systeem uiterst kwetsbaar.Wanneer bijvoorbeeld de afwerklaag een klein manco vertoont (bijvoorbeeld klein gaatje in de decoratieve afwerklaag of wax/sealer laag) dan is waterindringing een feit, met als gevolg vlekken, zwelling en deformatie van de ondergrond. In dat geval moet het volledige pleistersysteem en/of de ondergrond vervangen worden. Het advies hierin is,  creëer indien mogelijk een cementgebonden ondergrond of laat in geval twijfel u adviseren door een deskundige.