Eisen Bouwbesluit genegeerd bij rampflat Nijmegen · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Eisen Bouwbesluit genegeerd bij rampflat Nijmegen

De seniorenflat in Nijmegen waar bij een brand vier doden vielen, voldeed niet aan de eisen van het Bouwbesluit. Dat schrijven burgemeester en wethouders van Nijmegen aan de gemeenteraad.

In de brief wijst het college erop dat een noodtrappenhuis dat in het complex aanwezig is, niet doorloopt tot de openbare weg noch tot een nabijgelegen terrein. Die situatie is in strijd met de Woningwet, het Bouwbesluit uit 2012 en de geldende NEN-norm. “Omdat niet wordt voldaan aan dit voorschriften, is er formeel sprake van een met het Bouwbesluit strijdige situatie”, zo staat in de brief. Verder schrijft het college dat brandwerende deuren op de galerijen niet goed zijn aangebracht. “Dat komt doordat aan de bovenzijde van sommige deuren kabelgoten zijn aangebracht en er dus openingen boven deze deuren zijn ontstaan.” Doordat deze niet goed dicht zjn gemaakt, kon de rook zich verspreiden. Daar kwam bij dat niet alle deuren zelfsluitend zijn uitgevoerd.

Ferdinand Fransen, woordvoerder van gebouweigenaar Woonzorg Nederland, zegt dat het complex voldeed aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

“Twee van de drie nooduitgangen komen wel uit op de begane grond en daarmee is volgens de experts die wij hebben ingeschakeld, voldaan aan het Bouwbesluit.” Hij tekent daarbij aan dat het gaat om een interpretatie van regelgeving. “We juichen het dan ook toe dat de gemeente een onderzoek laat instellen. Dat schept ook voor ons duidelijkheid.” Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Brandweeracademie, besluit Woonzorg Nederland of in vergelijkbare complexen extra maatregelen worden genomen.

De brand ontstond op 20 februari in de ochtenduren in een cafetaria in de plint van het woongebouw. De vermoedelijke oorzaak was een mankement in de meterkast van het etablissement. De brand sloeg over naar een ventilatiekanaal en bereikte zo het dak. Doordat het kanaal was bekleed met isolatiemateriaal, ontstond giftige rook die zich over alle verdiepingen verspreidde. Of het ventilatiekanaal in de pas liep met de wettelijke eisen voor brandveiligheid, is vooralsnog onduidelijk.

(Bron: Cobouw.nl)