Familie en bekenden bepalen keuze bouwer · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Familie en bekenden bepalen keuze bouwer

Bouwend Nederland gaat dit jaar de regio’s in om voor kleine aannemers de kans op werk te vergroten. Basis vormen de uitkomsten van onderzoek van bureau TeamVier naar het consumentengedrag bij kleine aanbestedingen.

“Als je veel bij aannemers over de vloer komt, ontmoet je stuk voor stuk bewogen ondernemers”, zegt Arjan Walinga van Bouwend Nederland. “De mensen balen als een stekker als een negatief beeld van de sector wordt gegeven. Een gericht onderzoek naar de overwegingen van consumenten waarom ze bij een kleine of grote verbouwing aannemers inschakelen, bestond nog niet. Het rapport van TeamVier is te beschouwen als een nulmeting.”

In de inspiratiefase blijkt 36 procent van de consumenten het idee om te verbouwen ontleend te hebben aan een vergelijkbare klus. Meestal was het voorbeeld te vinden bij familie en bekenden. Een vijfde surfte vooral het internet af op zoek naar bruikbare afbeeldingen. Relatief populair (bij 15 procent) is het gebruik van programma’s om zelf te ontwerpen. Ook folders (14 procent) spelen een belangrijke rol.

Woonboulevards en keukenwinkels spelen een erg bescheiden rol als het gaat om ideeën voor een verbouwing. Bij de keuze voor een aannemer speelt de directe omgeving van familie en bekenden een doorslaggevende rol. Maar liefst 62 procen t vindt het bouwbedrijf via de mond-tot-mondreclame in het eigen netwerk. Slechts 11 procent noemt de website van de aannemer het belangrijkst.

Nog minder gewicht in de schaal leggen klussites als Werkspot, Vakklusser en Marktplaats (7 procent). De consumenten vragen voor hun kluswerk doorgaans bij twee aannemers offertes aan. De indruk bestaat dat in de Randstad de vraag om meerdere prijsopgaven groter is dan elders in het land. Meestal geeft de laagste prijs de doorslag. Al geeft één op de tien aan dat uiteindelijk de betrouwbaarheid van de aannemer en de ervaringen van bekenden voor hen van grotere betekenis zijn dan de hoogte van de eindrekening. Over onverwacht hogere kosten door meerwerk wordt nauwelijks geklaagd.

Facebook

Bij de kleine aanbestedingen zijn gemiddeld twee tot drie personen aan het werk. Bij bedragen boven 10.000 euro verschijnen al gauw vier gezichten. De doorsnee klus wordt binnen anderhalve week afgerond. In 5 procent van de projecten was een Oost-Europees stemgeluid te horen. Volgens het onderzoek van TeamVier werd een kwart van de aanbestedingen contant betaald.

Directeur Remco Frerichs van TeamVier ziet voor de kleine aannemers hun bestaande klanten als belangrijkste bron van nieuwe opdrachten. Hij geeft twee suggesties voor het versterken van de mond-tot-mondreclame. Zou op facebook een bedrijfsaccount kunnen worden opgezet? Plaatsing van foto’s van een tot een goed einde gebrachte recente klus kan dan als een magneet werken. Door de persoon te taggen bij wie de klus is uitgevoerd, verschijnen de beelden ook op de tijdlijn van zijn vrienden en lokken dan reacties uit. Een andere manier om effectief de belangstelling te vergroten, is om (met instemming van de opdrachtgever) in de buurt een folder te verspreiden. Daarin kan bijvoorbeeld, met verwijzing naar een recente klus, op de mogelijkheid van een nieuwe dakkapel wordt geattendeerd.

Onderzoek

Het onderzoek van TeamVier kent een kwalitatief gedeelte waarin in kaart gebracht is wat consumenten van aannemers willen en verwachten. Vervolgens is uit een brutogroep van 4095 personen een steekproef genomen onder 509 mensen die het afgelopen half jaar een verbouwing hadden laten verrichten. Van de groep was 6 procent jonger dan 34, bijna een kwart tussen 35 en 49 jaar en 71 procent ouder dan 50. De inkomens van de opdrachtgevers waren voor 42 procent modaal, 44 procent boven modaal en voor 15 procent onder het gemiddelde.

Hele branche

“Het grootste deel van de leden van Bouwend Nederland werkt voor particulieren”, zegt Arjan Walinga. “Het onderzoek richt zich niet op onze leden maar op de gehele branche. Daar kunnen dan ook de cowboys bij zitten. Zo’n 60 procent van onze leden draait tussen de nul en 3 miljoen euro omzet. Gemiddeld zo’n 7 tot 8 ton. Als je de groep van 3 tot 15 miljoen meetelt, heb je meer dan 80 procent van de leden van Bouwend Nederland. De wijze waarop consumenten verbouwingen gunnen aan kleine aannemers zal op onze regiobijeenkomsten van heden tot in het najaar aan de orde komen”.

(Bron: Cobouw.nl)