Hechtende dekvloeren met vloerverwarming · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Hechtende dekvloeren met vloerverwarming

Het is al decennia een hype: vloerverwarming. De inzichten zijn vanuit iedere discipline verschillend. Gebruikers willen graag een comfortabele woning of een knus kantoor. Installateurs laten graag merken hoe goed hun verwarming wel niet werkt en stoken de ruimten het liefst zo snel mogelijk warm. De leveranciers van dekvloeren en vloerafwerkingen houden het liefst hun producten zo lang mogelijk heel. Scheuren door opwarmen en afkoelen van de vloer leidt immers alleen maar tot klachten en uiteindelijk krijgt de vloer vrijwel altijd de schuld van het ontstaan van scheuren.

Voor het uitvoeren van dekvloeren met vloerverwarming zijn al vele jaren regels beschikbaar. Deze regels zijn echter opgesteld voor dekvloeren op een isolatielaag. In de praktijk maken wij ook dekvloeren met vloerverwarming die hechtend zijn uitgevoerd. Mag dat dan niet? Natuurlijk wel. De regels van uitvoeren zijn echter wel anders! Dat is iets wat velen, opzichters inclusief, meestal niet goed in de gaten hebben.

Als een cementgebonden dekvloer met vloerverwarming op een isolatielaag wordt aangebracht, mag het vloerveld niet groter zijn dan 80m². De langste zijde van het vloerveld mag niet langer zijn dan 10 meter en het veld moet zo rechthoekig mogelijk zijn. Voor calciumsulfaat gebonden gietdekvloeren geldt dat het vloerveld 400-600m² groot mag zijn en eveneens zo rechthoekig mogelijk moet worden uitgevoerd. Dat zijn de regels. Afwijken doe je liefst niet of in zeer beperkte mate. Iedere afwijking naar boven vergroot de kans op schade! Overigens, ook een dekvloer die volgens deze regels is uitgevoerd is niet gegarandeerd scheurvrij. Vaak wordt de kwaliteit van een dekvloer in deze gevallen uitgedrukt in druksterkte. Dat is bij deze uitvoering niet echt een interessante eis. Veel belangrijker is de buigtreksterkte van de dekvloer, die samen met de dikte de belastbaarheid van de dekvloer bepaald.

Wil je hier meer van weten, lees dan NEN 2742 hier eens op na! Twijfel je over een project dan kan het TBA je misschien van dienst zijn met een goed technisch advies dat rekening houdt met de diverse randvoorwaarden van uw opdrachtgever. Ook kunt u op onze website een informatieve folder vinden die u hierbij een eind op weg zal helpen: “Isolerende dekvloeren.

Wordt een dekvloer echter NIET op een isolatielaag aangebracht, maar hechtend op de constructievloer, dan gelden heel andere regels! Nu is de buigtreksterkte niet meer van belang en de druksterkte maar heel beperkt. De uitvoering van velddilataties is niet meer nuttig. De vloer zit immers vast op de constructievloer en kan niet schuiven. Hetzelfde geldt voor kantstroken langs de wanden. Als de dekvloer niet kan schuiven, drukken ook de kantstroken niet in. In dat geval hebben de kantstroken geen nut meer óf zij moeten ook een funktie als akoestische ontkoppeling hebben. Dan is ook de constructievloer overigens los gehouden van de wanden. Anders is flankerend geluid door de constructievloer toch een geluidslek en is er geen sprake van een akoestische ontkoppeling. Laat al die voegen bij deze uitvoeringswijze dus maar weg! Door voegen aan te brengen vergroot u alleen maar de kans dat de dekvloer onthecht door materiaalkrimp (schotelen) en thermische spanningen.

Wel is het van belang dat de vloerverwarming in de gebruiksfadse niet een te hoge watertemperatuur krijgt en te snel moet/kan opwarmen. Als de verwarming de vloer te snel opwarmt, zal de dekvloer van de constructievloer kunnen onthechten. Dit kan leiden tot een sterk verminderde akoestische isolatie en plaatselijke scheurvorming. In de regel is het voldoende om te meten wat het temperatuurverschil van de uitgaande - en de terugkomende leiding op de verdeelunit van de verwarmingsinstallatie is. Als je dat temperatuurverschil verhoogt met de gewenste ruimtetemperatuur en afrondt naar boven (liefst uiteindelijk niet uitkomend boven 40°C), breng je meer dan genoeg temperatuur in de vloer om de ruimte te verwarmen. Het gaat alleen wat trager dan de gemiddelde installateur leuk vindt, maar de vloer heeft wel de grootste kans om heel te blijven. Dat is wat vloerenleggers graag zien. Zeker als er nog een voor scheurvorming kritische vloerafwerking als een kunststof gietvloer, marmoleum of iets dergelijks op de dekvloer moet worden aangebracht.