Hersteladvies van Technisch Bureau Afbouw · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Hersteladvies van Technisch Bureau Afbouw

Ook al ben je een vakman, dan nog kun je niet alles weten. Vandaar dat afbouwers, aannemers, architecten en opdrachtgevers regelmatig Technisch Bureau Afbouw om advies vragen voor de aanpak van een probleem.

Schoonmaakschade
Eind vorig jaar werd technisch adviseur Ed van der Plas ingeschakeld om advies te geven bij een renovatie. Het ging om een monumentaal landhuis dat in de jaren dertig van de vorige eeuw was gebouwd. Het pand werd klaargemaakt voor een nieuwe bestemming na een turbulent leven waarin het verschrikkelijk veel had meegemaakt. Brand, leegstand en vocht hadden een zware wissel getrokken, en niet in de laatste plaats op het stucwerk van de wanden en de plafonds. Dat had ook nog eens flink wat schade opgelopen tijdens het reinigen, constateerde de man van Technisch Bureau Afbouw. “Het stucwerk was gesponsstraald. Die techniek is er voor bedoeld om zo min mogelijk schade te veroorzaken, maar het had hier flink wat ellende opgeleverd”, zegt Ed van der Plas. Tijdens het reinigen waren er hele stukken witpleisterwerk en delen van de raaplaag gesneuveld. Op sommige plekken was zelfs het riet van het plafond te zien.

Scheuren in het plafondstucwerk
Vóór het reinigen verkeerde het plafondstucwerk al niet in al te beste staat; er zaten scheuren in. Langs sommige van die scheuren was het stucwerk verzakt. De technisch adviseur van TBA kon het omhoogduwen. “Dan weet je dat het riet niet goed meer vastzit aan het houten regelwerk.” Op andere plekken hielden het gele koperdraad en de gegloeide ijzeren kopspijkers de pleisterdrager nog prima op zijn plek. Er was niet alleen op riet gestukadoord, maar ook op gipsplaten. De gipslaag hechtte daar niet goed, en dat is doorgaans het teken dat de ondergrond niet goed is voorbehandeld.

Repareren
Het hersteladvies van Ed van der Plas bevat een gedetailleerde beschrijving hoe de scheuren en de pleisterlaag eromheen te fixeren, te repareren en te prepareren. Als dat is gedaan, kan er met een kalkgebonden specie een vertinlaag worden. Op de wanden waren nog de nodige resten stuc en behanglijm achtergebleven. Daar zou een nieuwe raaplaag niet goed op hechten. De plafonds kunnen dan worden uitgevlakt met een kalkgebonden specie en, zorda dat oppervlak hard genoeg is, worden afgewerkt met een kalkgebonden dunpleister.

Vochtprobleem in de wanden
Bij de wanden moest vooral een vochtprobleem worden aangepakt, zo bracht het onderzoek van Ed van der Plas naar boven. Op sommige wanden vond hij sterke concentraties gekristalliseerde zouten. Het pleisterwerk was sterk gedeformeerd en klonk ook hol. Een vochtmeting leverde op dat er nog maar een iets verhoogd vochtgehalte in het stukadoorswerk zat. Evengoed raadt de technisch adviseur van TBA een rigoureuze aanpak van de wanden aan, waarbij veel aandacht uitgaat naar het voorkomen van nieuwe vochtproblemen.

Beter met kalk dan met gips
“Verwijder alle stucwerk van de wanden; volledig, tot op de gemetselde baksteen ondergrond”, luidt zijn advies. “Herstel de scheuren in het metselwerk en behandel het metselwerk met een zoutneutralisatie op de plekken waar zoutkristallisatie zat. Controleer het vochtgehalte van metselwerk grondig vóór er gestukadoord gaat worden.” Wat stukadoren betreft adviseert hij een vertin-/raaplaag en een eindafwerking op basis van hydraulische kalk of luchtkalk. “Met het oog op de vochtproblematiek is dat verstandiger dan gips”, legt hij zijn voorkeur voor kalk uit. Voor de plekken waar zoutkristallisatie zat, raadt hij aan een saneerpleister te gebruiken voor de vertin-/ raaplaag. En waar scheuren zaten, adviseert hij
300 mm breed grofmazig wapeningsweefsel in te bedden in de vertinlaag.

Verdere begeleiding mogelijk

Voor het sausen van zowel plafonds als wanden stelt de technisch adviseur een mineraal gebonden verfsysteem voor. Het stukadoorswerk moet immers kunnen ademen. Hij wijst niet een specifi eke kalksoort aan in zijn hersteladvies; er zijn voldoende kalkleveranciers in Nederland die een geschikte kalk kunnen leveren. Als daar prijs op wordt gesteld, dan kan Technisch Bureau Afbouw wel nog het leveranciersadvies controleren. Ook kan TBA bij dit soort projecten de stukadoorswerkzaamheden begeleiden met een kwaliteitsbewakingstraject. 

Op www.tbafbouw.nl kunt u meer lezen over hersteladviezen en andere diensten die Technisch Bureau Afbouw levert.

Bron: Mebest.