In zee gaan met een renovatieaannemersbedrijf · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

In zee gaan met een renovatieaannemersbedrijf

‘Tjonge jonge! Nog nooit heb ik zo’n slechte kwaliteit gezien’, zegt Onno de Vries, deskundige op het gebied van vloeren. ‘Een supermarktbeheerder had een renovatieaannemersbedrijf ingeschakeld voor werkzaamheden aan een vloer.

De vloerwerkzaamheden bestonden uit het egaliseren van de bestaande betonvloer waarop voorheen tegels lagen met een minerale mortel. Maar ook het aanbrengen van een PVA-chips vloerafwerking. In goed vertrouwen betaalde de aanvrager een deel van de aanneemsom vooraf. Helaas bleek het goede vertrouwen onterecht. De aanvrager kreeg tijdens werkzaamheden namelijk steeds meer vraagtekens over de kennis en vaardigheden van de aannemer. Daarom besloot de aanvrager het Technisch Bureau Afbouw in te schakelen.

Toen ik de supermarkt betrad schrok ik. Het schadebeeld was enorm. In de eerste plaats was er sprake van een uiterst onzorgvuldige voorbereiding van de ondergrond. De constructievloer bij de entree was onvoldoende verlaagd om egaline aan te brengen. En de reinheid van het onbehandelde vloerdeel was zo slecht dat de egaline nooit goed kon hechten.

In de tweede plaats was de egaline zelf uiterst onvakkundig aangebracht. De egaline was slechts over een deel van het vloeroppervlak aangebracht. Het aangevoerde materiaal was namelijk tijdens de werkzaamheden opgeraakt. Naast extreme laagdikten was de egaline ook uitgevloeid tot op 0 laagdikte. Hierdoor was het aanwerken van egaline ten behoeve van het ontbrekende egalinedeel natuurlijk onmogelijk.

Tot slot was er aanzienlijke schade ontstaan aan de al wel aangebrachte egalisatielaag. Dit kwam doordat een dikke laag egaline was aangebracht op een ondergrond met weinig treksterkte. Na het vullen van de leidingsleuven had de aannemer de sleufvulling onvoldoende verhardingstijd gegeven. Door te werken op een verse dekvloerspecie ontstond opkrulling door materiaalkrimp in de egaline. Deze kan normaal gesproken aan de ondergrond worden afgedragen. Op sommige plaatsen stond de egaline tot maar liefst 150 mm opgekruld met een dunne korst dekvloer aan de onderzijde van de egalinelaag. Daarnaast had de zeer droge omgevingslucht en/of warme uitvoeringsconditie geleid tot extra schade.

Ik kon niet anders concluderen dan dat de kwaliteit van de werkzaamheden slecht was. Het was zelfs het slechtste wat ik ooit had gezien! Toch was herstel mogelijk. Allereerst moest het één en ander door frezen verwijderd worden. Vervolgens moest de vloer bij de entree verlaagd worden door te slopen. Tot slot moest de vulling van de afvoergootsleuven in de top vervangen worden. Op dit moment is de supermarkt al 17 maanden gesloten. En heeft de aanvrager maar liefst drie keer zoveel geld uitgegeven dan de aanneemsom. Allemaal omdat de aannemer niet over de kennis en vaardigheden beschikte om een vloer aan te brengen. Dit was uiteindelijk ook niet zo gek toen ik hoorde dat de aannemer geen (erkend) vloerenbedrijf was.

’Wilt u achteraf geen gezeur hebben? Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor onze diensten.