Informatiebijeenkomst Initiatief TruStone: Stakeholders werken samen aan een verantwoorde natuursteensector · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Informatiebijeenkomst Initiatief TruStone: Stakeholders werken samen aan een verantwoorde natuursteensector

Maandag 1 juli 2019 vanaf 15.30 bij Michel Oprey & Beisterveld, De Limiet 21A, Vianen

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst over het multi-stakeholderinitiatief TruStone op maandag 1 juli 2019 in de showroom van Michel Oprey & Beisterveld te Vianen. De bijeenkomst start om 15.30u en duurt tot circa 18.00u. Aansluitend is er gelegenheid om informeel van gedachten te wisselen. Voor catering wordt gezorgd.

Doel van de bijeenkomst is om brancheorganisaties en leden uit sectoren die natuursteen importeren, verwerken en verkopen te informeren over het Initiatief TruStone.

Op 10 en 13 mei 2019 hebben de Vlaamse en Nederlandse partijen (branches, overheden, ngo’s en vakbonden) het Initiatief TruStone ondertekend. Dit initiatief behelst afspraken voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Informatie over het Initiatief kunt u vinden op onze website: Initiatief TruStone

Om problemen zoals kinderarbeid en gedwongen arbeid effectief aan te pakken is het van belang dat zo veel mogelijk Vlaamse en Nederlandse bedrijven zich bij Initiatief TruStone aansluiten. Meedoen is van belang vanwege de impact in de keten. Daarnaast vragen afnemers steeds vaker om duurzame natuursteen. Zo stellen overheden in hun aanbestedingen het zorgdragen voor omstandigheden in de keten steeds vaker als voorwaarde.

Tijdens deze middag zal worden toegelicht wat het initiatief TruStone inhoudt, wat dit in de praktijk betekent en wat er van deelnemers wordt verwacht. Ook wordt besproken hoe deelname aan TruStone bedrijven kan helpen om kans te blijven maken in aanbestedingen.

Nadere informatie over het programma volgt.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar initiatieftrustone@ser.nl.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden kan tot uiterlijk 24 juni

Wij hopen u op 1 juli te mogen verwelkomen!