Inspectie SZW maakt nieuwe afspraken met blokkenstellers · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Inspectie SZW maakt nieuwe afspraken met blokkenstellers

Eind 2013 hebben we de blokkenstellers geïnformeerd over de eis van de Inspectie SZW dat gipsblokken machinaal moeten worden geplaatst. Hier kunt u die informatie nog eens teruglezen.

Met de Inspectie SZW was afgesproken dat er vóór 1 september 2014 een machine zou zijn waar gipsblokken mee kunnen worden geplaatst. De sector heeft In de afgelopen periode hard gewerkt aan de ontwikkeling van zo’n machine. Er is een prototype maar dat moet op een aantal punten nog worden verbeterd.
Daarnaast is het technisch nog niet mogelijk om het laatste blok machinaal te plaatsen. Verder zullen de fabrikanten de blokken ook verticaal moeten gaan aanleveren.

Het verbeteren van het prototype zal waarschijnlijk nog een jaar duren. Daarom heeft de Inspectie SZW nieuwe afspraken gemaakt met de gipsblokkenstelllers. U vindt ze hieronder.

 • De sector krijgt tijd voor het ontwikkelen van een machine om gipsblokken mee te plaatsen. Uiterlijk in juli 2015 moet er duidelijkheid zijn over de machine.
  Vóór 1 september 2015 moet de sector met een werkbare oplossing komen.
  De sector krijgt 6 maanden de tijd om ervoor te zorgen dat iedereen met de ontwikkelde machine kan werken.
  Vanaf 1 april 2016 gaat de Inspectie SZW boetes opleggen bij handmatige verwerking.
 • Als er géén machine is ontwikkeld, dan zal de Inspectie SZW vanaf 1 september 2015 boetes opleggen.
 • Zolang machinaal plaatsen nog niet mogelijk is, staat de Inspectie SZW toe dat bepaalde gipsblokken nog handmatig worden verwerkt. Download hier een overzicht van de gipsblokken die u voorlopig nog handmatig mag verwerken. In het overzicht staat ook bij welke gipsblokken er wél direct een boete wordt opgelegd.
 • De gipsblokken die voorlopig nog wel handmatig mogen worden verwerkt, mogen niet zwaarder zijn dan 18 kilo. De Inspectie SZW accepteert echter dat tot 1 september 2015 bepaalde typen gipsblokken van 18 kilo niet mechanisch / machinaal worden verwerkt. Het gaat om gipsblokken die volgens de verpakking 18,4 kilo droge stof bevatten en in de praktijk bij goede opslag 19,6 kilo wegen.
 • De afspraken over de opslag van gipsblokken zijn ongewijzigd. Dus als de gipsblokken niet goed zijn opgeslagen (bijvoorbeeld zonder afdekking en in de regen) en daardoor zwaarder zijn dan 20,3 kilogram, dan legt de Inspectie SZW een boete op.