Let op waar EU geld blijft · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Let op waar EU geld blijft

De Europese Commissie moet er goed op letten dat de EU-miljarden voor het investeringsplan van Juncker goed besteed worden. Bovendien mag het budget niet overschreden worden, vindt de Europese Rekenkamer.

Het moet nu al duidelijk zijn dat het EU-budget de 16 miljard euro die is uitgetrokken niet zal overschrijden, schrijft de Europese Rekenkamer (ECA) in een 19 pagina’s tellende opinie over het 315 miljard-plan van Commissie-voorzitter Jean Claude Juncker.

Die heeft het plan geopperd om met een relatief kleine bijdrage van de Europese Unie, 16 miljard uit bestaande Europese fondsen en 5 miljard van de Europese Investeringsbank, een investeringsimpuls van 315 miljard te genereren. Lidstaten mogen daar zelf nog geld bijleggen.

De ECA wijst er nu op dat de Europese belastingbetalers vooraan staan om eventuele verliezen op publieke projecten die privaat worden gefinancierd op te vangen. De rekenmeesters willen daarom dat er goede arrangementen worden gemaakt om ervoor te zorgen dat projecten die door de EU worden gegarandeerd, voldoen aan de criteria en daadwerkelijk maatschappelijke voordelen oplevert.

Onderuitputting

De ECA wijst erop dat het Europees Fonds voor Structurele Investeringen (EFSI) van 21 miljard wordt gevoed uit 2 miljard onderuitputting op de EU-begroting en voor de rest uit bestaande fondsen die zelf weer investeringen genereren. Er zal dan ook op gelet moeten worden dat behalve het EFSI ook die andere fondsen besteed zullen worden. Dat kan feitelijk alleen maar door voor alle fondsen dezelfde regels en principes voor gezond financieel management te hanteren.

Wel vindt de ECA dat het voorstel van de Commissie te weinig zegt over hoe de resultaten van projecten gemonitord en beoordeeld worden. Ook wordt onvermeld gelaten hoe financiële risico’s gemanaged gaan worden en wie daarover gaat rapporteren.

Eerder al heeft de directeur van het Europese Milieu Agentschap, de Belgische hoogleraar Hans Bruyninckx, een pleidooi gehouden om het Juncker-plan te gebruiken voor de overgang naar een circulaire economie. De huidige economische modellen zijn niet duurzaam omdat ze te weinig rekening houden met de grenzen aan energie- en grondstoffengebruik. Daarom het streven naar een afvalloze wereld.

(Bron: Cobouw.nl)