Maak gebruik van de mechanische rei of robot en voorkom onnodig hoge boetes · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Maak gebruik van de mechanische rei of robot en voorkom onnodig hoge boetes

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over het leggen van zandcementdekvloeren. Reden hiervoor was de wens van het ministerie van SZW om de fysieke belasting bij dit werk te verminderen. Daarom mogen zandcementdekvloeren vanaf 1 januari 2015 in principe alleen nog met hulpmiddelen worden gemaakt, tenzij het technisch niet mogelijk is. Hiermee is een belangrijke slag gemaakt om zandcementdekvloeren zonder lichamelijke zware belasting aan te brengen.

Ook in 2017 controleert de Inspectie SZW streng op het gebruik van de mechanische rei of robot. Als de dienst overtredingen constateert, komt er onmiddellijk een boete. Om discussies te voorkomen zijn hieronder de afspraken geformuleerd:
• Bij gebruik van een silo of vrachtwagen met meng- en pompinstallatie in combinatie met een mechanische rei is er geen beperking aan het aantal vierkante meters dat per persoon en per locatie gelegd mag worden.
• Bij gebruik van een vulbak met pomp in combinatie met een mechanische rei mag maximaal 80 m2 per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt.
• Bij gebruik van alleen een pomp voor het transport van het materiaal naar de plaats waar de vloer wordt gelegd in combinatie met een mechanische rei mag maximaal 50 m2 per persoon per dag aan
vloeren worden gemaakt.
• Bij geheel handmatige aanvoer en verwerking van materiaal mag maximaal 20 m2 per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt, met een maximum van 40 m2 per locatie.

In het geval het technisch niet mogelijk is een mechanische rei te gebruiken (bijv. afschot) gelden de volgende afspraken: 
• Bij gebruik van een silo of vrachtwagen met meng- en pompinstallatie mag maximaal 60 m2 per persoon per dag handmatig een vloer worden gemaakt.
• Bij gebruik van een vulbak met pomp mag maximaal 50 m2 per persoon per dag handmatig een vloer worden gemaakt.
• Bij gebruik van alleen een pomp voor het transport van het materiaal naar de plaats waar de vloer wordt gelegd mag maximaal 40 m2 per persoon per dag handmatig een vloer worden gemaakt.
• Het afwerken van de vloer dient te gebeuren met een vlindermachine.
• In het geval gebruik wordt gemaakt van een vulmachine met pomp mag in die machine alleen cement worden toegevoegd. De werknemer dient hierbij alle persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Water toevoegen mag tot 10 liter.
• De grondstof dient als eerste verspreid te worden over de vloer. De driepoot (met daarin de slang) dient zo vaak verzet te worden dat de grondstof maximaal 2 meter handmatig rondom de driepoot
wordt verspreid.
• De rei voor handmatig gebruik dient van aluminium of lichter materiaal te zijn. De lengte van de rei moet zijn afgestemd op de ruimte waarin wordt gewerkt. Gangbaar is een rei van 2,5 meter.

Maak gebruik van de mechanische rei of robot en voorkom onnodig hoge boetes! Boetes kunnen oplopen tot in de vele duizenden euro’s. Ga voor meer informatie over de afspraken naar www.tbafbouw.nl/publicaties/Gezonde-toekomst-voor-zandcementdekvloer

Bron: Afspraken cao-partijen Afbouw en de Inspectie SZW inzake zandcementdekvloeren (17 juni 2014)