Meld oneerlijke concurrentie bij Loket Eerlijke Afbouw (LEA) · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Meld oneerlijke concurrentie bij Loket Eerlijke Afbouw (LEA)

Oneerlijke concurrentie als bedrijven heel goedkope, maar malafide uitzendconstructies toepassen. Of als bedrijven ten onrechte de CAO Afbouw niet toepassen en dus geen CAO- en pensioenpremies afdragen. Hierdoor kunnen ze goedkoper werken dan bedrijven die zich wel aan de regels houden.

Om deze misstanden aan te pakken is Loket Eerlijke Afbouw (LEA) opgericht. Dit is een initiatief van NOA, FNV en CNV; de sociale partners in de afbouwsector. LEA, wordt uitgevoerd door Technisch Bureau Afbouw. U kunt terecht bij LEA met uw melding over oneerlijke concurrentie via het online formulier op www.loketeerlijkeafbouw.nl of via telefoonnummer 070 - 33 66 599.