Modelcontract in de strijd ?tegen schijnzelfstandigheid · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Modelcontract in de strijd ?tegen schijnzelfstandigheid

Nog dit jaar moeten veertig modelovereenkomsten worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. De contracten moeten uitsluitsel geven over het al dan niet inhouden van loonheffing door opdrachtgevers.

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) blijft voorlopig gehandhaafd, schrijft staatssecretaris Eric Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin laat hij weten in overleg met belangenorganisaties een alternatief te hebben ontwikkeld voor de omstreden Beschikking geen loonheffing. Die kwam als vervanger van de VAR onder vuur te liggen, omdat het opdrachtgevers geen zekerheid gaf dat zij verschoond blijven van naheffingen.

In het systeem dat Wiebes per 1 januari 2016 wil invoeren, draait het om overeenkomsten die de Belastingdienst vooraf beoordeelt. Is die beoordeling positief, dan hoeven opdrachtgevers zich geen zorgen te maken over naheffingen. Althans, als de feitelijke inschakeling van de zelfstandige conform de overeenkomst verloopt. Mocht bij controle blijken dat de feitelijke relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever anders is, dan kan de Belastingdienst alsnog een naheffing opleggen.

Bij de beoordeling van de arbeidsrelatie gaat de Belastingdienst uit van wet- en regelgeving en van de vele jurisprudentie die er inmiddels is. Dat betekent dat onder meer de zelfstandigheid van de opdracht en de gezagsverhouding een rol spelen, zoals dat nu ook al het geval is bij bedoordelingen door de Inspectie SZW.

Uitkering

Uitkeringsfabriek UWV conformeert zich aan de beoordeling van de Belastingdienst. Maar het kan zijn dat een opdrachtnemer een uitkering aanvraagt bij het UWV. Op dat moment zal het UWV wel oordelen op basis van de feitelijke omstandigheden. Als daar uitkomt dat wel degelijk sprake is van een werkgever-werknemerrelatie, dan geeft het UWV dat door aan de Belastingdienst.

Afgesproken is dat een sectorale benadering mogelijk is. Dat houdt in dat binnen de sector organisaties model-overeenkomsten kunnen maken en die voorleggen aan de Belastingdienst. Na goedkeuring komen ze op de site van de Belastingdienst als te gebruiken model. Het blijft mogelijk individuele contracten voor te leggen die, geanonimiseerd, eveneens op de site verschijnen.

Zelfstandigen Bouw is blij met de sectoraanpak. Maar dan moeten organisaties samen modellen maken, anders wordt het een zooitje, vindt voorzitter Charles Verhoef.

(Bron: Cobouw.nl)