Naleving veiligheid dubieus · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Naleving veiligheid dubieus

Veiligheidsnormen voor onder meer het verwijderen van asbest en ander sloopafval worden door ruim 30 procent van de sloopbedrijven die Defensie inschakelt onvoldoende nageleefd.

Dat blijkt uit het meerjarenplan 2015-2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is gepubliceerd. Defensie zelf neemt het niet al te nauw met de eisen voor onder meer bouw, sloop en brandveiligheid, blijkt uit het meerjarenplan. In minder dan 70 procent van de gevallen worden de veiligheidsnormen nageleefd. “De naleving door Defensie en de betrokken sloopbedrijven van de Wabo, zowel op milieugebied als op het gebied van bouwen, slopen en brandveiligheid schiet tekort”, concludeert de inspectie. Daarom zal strenger worden gecontroleerd volgens een door Defensie zelf opgesteld plan. Binnen vijf jaar moet Defensie de zaken op orde hebben.

Een ander aandachtspunt is de werkwijze van buisleidingexploitanten. Het onderzoek toont dat ook hier de regels met voeten worden getreden. Minder dan 70 procent van de bedrijven heeft het risicomanagementsysteem in werking. In het meerjarenplan wordt daarbij aangetekend dat de ondernemers die de leidingen gebruiken voor onder meer het transport van gas en olie, doorgaans de regels wel willen nakomen. Ze missen veelal de kennis daarvoor.

Om de exploitanten van hun fouten te laten leren, gaat de inspectie breder toezien op naleving van de eisen. Mogelijke problemen met de veiligheid van de buisleidingen krijgen extra aandacht en moeten vóór 2017 zijn opgelost. Verder kondigt de inspectie aan dat een methodiek moet worden ontwikkeld voor het toezicht op energielabels en airconditioningsystemen.

Deze methodiek is onder meer nodig omdat de inspectie vanaf dit jaar toezicht houdt bij het overdragen van het energielabel door de eigenaar van een gebouw aan een nieuwe eigenaar of huurder. Het energielabel voor woningen wordt vereenvoudigd, stelt de inspectie. Het opstellen ervan wordt overgelaten aan de huiseigenaren. Daarna toetst een erkende deskundige de gegevens en geeft zijn fiat aan als hij ze voldoende vindt. Vervolgens controleert de inspectie of dat terecht is gebeurd.

 (Bron: Cobouw.nl)