Nattigheid voelen · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Nattigheid voelen

Onno de Vries is de deskundige op het gebied van vloeren. Als expert wordt hij vaak ingeschakeld als er schade is. ‘Onlangs trof ik osmose aan in een nieuwe gietvloer,’ vertelt Onno. ‘Twee jaar geleden had een vloerenbedrijf een gietvloer met een betonlook aangebracht op een cementgebonden dekvloer in een appartement. De gietvloer was goed aangebracht en de bewoners waren blij. Daar kwam jammer genoeg onlangs verandering in. Een lekke waterleiding in het toilet had in de loop van de tijd gezorgd voor een natte dekvloer in het centrale deel van het appartement. De bewoners waren ontdaan en schakelden hun verzekering in. De verzekering schakelde een professioneel droogbedrijf in om de woning te ontruimen, de spullen van de bewoners elders op te slaan en de dekvloer te drogen. Vervolgens mocht het vloerenbedrijf de gietvloer vervangen ter plaatse van het natte oppervlak.

U zou verwachten dat iedereen zijn taak goed zou uitvoeren. Helaas bleek dat niet waar. Het droogbedrijf had namelijk het toilet midden in het appartement tot aan de nok toe gevuld met spullen. Terwijl de dekvloer in de gang naast het toilet nat was.  Met deze informatie adviseerde hetzelfde bedrijf het vloerenbedrijf om nog niet te beginnen met het opnieuw aanbrengen van de gietvloer. Desondanks bracht het vloerenbedrijf toch de nieuwe gietvloer aan. Zij hadden namelijk met een weerstandsmeter een vochtpercentage van 3,5% van de vloer vastgesteld. Op basis van ervaring concludeerden zij dat de vloer droog genoeg was. Niets bleek minder waar.

Binnen drie weken na het aanbrengen was in de nieuwe gietvloer osmose zichtbaar. Naast de osmose was er nog een probleem. Het toilet was niet betrokken in het droogproces. Terwijl de vloer in het toilet heel lastig is om te drogen. En dit was niet bekend bij het vloerenbedrijf. Het toilet was immers volgestopt met spullen. Het vloerenbedrijf was er vanuit gegaan dat die ruimte droog was, omdat het droogbedrijf de ruimte als opslagplaats had gebruikt.

De eerste les uit dit verhaal is dat het gebruik van alleen een weerstandsmeter onvoldoende is om een dekvloer te controleren op vocht. Deze onbetrouwbare methode beoordeelt alleen de top van de dekvloer. Doe daarom altijd minimaal 1 cm-meting erbij! Bij voorkeur op de plaats waar het vochtpercentage het hoogst wordt verwacht. Of daar waar de hoogste uitslag bij de weerstandsmetingen wordt vastgesteld. De natste plek kent nu eenmaal de meeste schade.

De tweede les uit dit verhaal is om zelf na te blijven denken. Ga niet zomaar door als iemand anders zegt dat de dekvloer nog niet aangebracht kan worden. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. In dit geval was het vloerenbedrijf gewaarschuwd. En toch is de dekvloer gelegd. Om de kosten van de schade te voorkomen kan het vloerenbedrijf misschien aantonen dat het vochtige toilet als verborgen gebrek tot de schade heeft geleid. Maar zonder juridische procedure gaat dit vast niet gebeuren.’