TBA in Cobouw · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

TBA in Cobouw

Artikel in Cobouw, 19 februari 2013. Door Joost Zwaga.

Den Haag - van Kruistum haalt zijn schouders op. Wanneer er precies een einde komt aan het bedrijfschap Afbouw? De directeur weet het zelf ook niet. Maar, zegt hij, dat het schap wordt opgeheven, staat als een paal boven water. “Het regeerakkoord is volkomen helder: alle publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties zullen verdwijnen. Het wetsvoorstel moet echter nog worden geschreven. De zaak ligt nu bij Economische Zaken. Hoe dan ook, wij gaan ervan uit dat eind 2014 het bedrijfschap Afbouw niet meer bestaat.”

Wat betekent dat voor de honderden stukadoors-, plafond- en vloerenbedrijven die jaarlijks voor advies bij het schap aankloppen?

“Met de oprichting van het Technisch Bureau Afbouw hebben we al ingespeeld op het verdwijnen van het bedrijfschap. De bedrijven, maar ook particulieren overigens, kunnen daar terecht voor technische ondersteuning en advies. Van kwaliteitscontroles en geluidsmetingen tot schadediagnoses en vlakheidsmetingen bij vloeren. Maar ook bij geschillen met opdrachtgevers kunnen ze ons om bindend advies vragen. Het TBA zet de activiteiten van het schap voort.”

Er verandert voor de bedrijven dus eigenlijk maar weinig? 
“Dat klopt in zoverre dat het TBA dezelfde betrouwbare adviezen geeft als het bedrijfschap altijd heeft gedaan. Wel is het zo dat de heffing die alle afbouwbedrijven verplicht betalen en waarmee het schap wordt gefinancierd, straks verdwijnt. Dit en volgend jaar blijft de heffing nog bestaan, al is die wel veertig keer minder dan voorheen. Met de inkomsten worden alle lopende verplichtingen van het schap voldaan. Komende jaren worden de reserves verder afgebouwd. Vanaf 2015 wordt er dan waarschijnlijk helemaal niet meer geheven.”

Hoe komt het TBA aan zijn inkomsten als de heffing verdwijnt? 
“Een deel van ons budget is afkomstig uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de sector. Maar iedereen weet dat de bedrijfstak krimpt en daarmee ook de potjes die door de bedrijven worden gevuld. We zullen dan ook commerciële activiteiten gaan ontplooien. Afnemers zullen de volle mep moeten gaan betalen voor de technische diensten en adviezen.”

Daar zijn ze toe bereid, denkt u? 
“Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk zijn er ook andere commerciële aanbieders van technische ondersteuning voor afbouwbedrijven. Daar kunnen ze ook terecht. Groot verschil met hen is echter dat wij volstrekt onafhankelijk zijn. Dat is het schap ook altijd geweest en zal TBA ook altijd blijven. Als we onze onafhankelijkheid kwijtraken, zijn we weg. We blijven onafhankelijk advies geven, ook aan degene die betaalt. Ik heb liever een klant minder dan dat ik de onafhankelijkheid verlies.”

U klinkt nogal overtuigd. Waarop is dat vertrouwen gestoeld? 
“Er zijn altijd andere bureaus geweest die hetzelfde aanboden als het schap. En toch is ons advies altijd in trek geweest, juist door die onafhankelijkheid. We schrijven de normen die bouwers en afbouwers in de praktijk gebruiken. Overigens, TBA is nu een maand actief en we merken dat particulieren en bedrijven ons goed weten te vinden. Het loopt prima. We verwachten dat nu er betaald moet worden het aantal adviezen met ongeveer 20 procent zal dalen.”

U gaf zelf al aan dat de sector krimpt. Fondsen drogen op door het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel. Kan dat een bedreiging zijn voor TBA?
“Je kunt ertegen vechten, maar de tendens is moeilijk tegen te houden. Voor de cao-fondsen is de toename van het aantal zelfstandigen een bedreiging. Maar voor ons geldt dat veel minder, omdat we onze inkomsten dus uit commerciële activiteiten gaan halen. We hopen straks minder afhankelijk te zijn van de cao-fondsen. Ik zie de toename van het aantal zzp’ers ook juist als een kans. Via de NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging van Afbouwbedrijven, red.) of Zelfstandigen Bouw organiseren zij zich steeds meer. Daar willen wij samenwerking mee gaan zoeken. Daar zie ik echt mogelijkheden."

Klik hier voor en download de PDF