Tekort aan restauratiestukadoors · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Tekort aan restauratiestukadoors

De restauratiesector heeft behoefte aan tientallen jonge vaklieden. De sector krijgt geleidelijk meer opdrachten maar tegelijkertijd daalt het aantal vaklieden door vergrijzing. De aanwas van jonge medewerkers is echter gering.

“We zijn zo langzamerhand door de ondergrens aan het zakken”, zegt Sascha Baggerman, directeur van Restauratie Opleidingsprojecten Nederland (ROP). “Momenteel is er behoefte aan zo’n vijftig à zestig jonge mensen.”

Vanwege de recessie is het aantal jongens en meisjes dat de laatste jaren is toegetreden tot het restauratievak gedaald. Het regelen van opleidingsplekken voor jonge vaklieden is erg lastig. Om in de praktijk te worden geschoold hebben de leerlingen een dienstverband nodig en dat is momenteel moeilijk te regelen. “Opleidingsbedrijven nemen weinig mensen aan en andere werkgevers hebben vaak alleen klussen die te beperkt zijn om mensen in vaste dienst te nemen.”

Dat neemt niet weg dat de behoefte aan restauratievaklieden zal groeien. De tijd van grote nieuwbouwprojecten is volgens Baggerman voorbij. Transformatie, renovatie en restauratie van bestaande monumentale gebouwen wordt daarentegen steeds belangrijker.

Het is dan ook van groot belang restauratieopleidingen te behouden, betoogt Baggerman. Op het online platform Voer houdt ze daarom een pleidooi voor het behoud en een herziening van de restauratieopleidingen. Het liefst wil ze dat er een restauratiestudie komt op het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo4).

Theorieonderwijs

Een probleem dat zich daarbij voor doet is dat jongens en meisjes die kiezen voor een restauratieopleiding goed met hun handen kunnen werken. Theorievakken zijn daarentegen niet hun sterkste kant. Vakken als Nederlands, Engels en wiskunde zijn voor hen vaak een groot struikelblok. “Het aanbieden van opleidingen op niveau 4 zonder deze zware kenniseisen vergroot de kans om excellente vakmensen op te leiden”, aldus Baggerman.

Momenteel stelt kenniscentrum Fundeon een nieuwe kwalificatiestructuur vast waarin staat wat leerlingen van restauratieopleidingen moeten weten en moeten kunnen. Daarmee kunnen restauratieopleidingen niet alleen behouden blijven, maar ook worden herzien. “Zodat het opleiden van vakmensen ook in de toekomst is geborgd”, schrijft Baggerman op Platform Voer.Bron: Cobouw.