Toeval of niet · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Toeval of niet

‘Onlangs was ik in een parkeergarage waar systeemplafonds waren gemonteerd’, vertelt plafond- en wanddeskundige Hermen de Hek. ‘De systeemplafonds bestonden uit metalen Tprofielen met daarin houtwolcementpanelen. Tot mijn verbazing was een deel van het plafond bezweken. De noniusonderstukken waren opengebogen en zelfs ook dwars door de T-profielen gesneden. De aanvrager had het TBA verzocht om te onderzoeken wat de oorzaak was en advies hierover te geven.

Uit verder onderzoek bleek dat het plafond op de juiste wijze was gemonteerd. Daarnaast waren de hart op hart afstanden van de noniushangers volgens de voorschriften aangebracht. Maar wat ook bleek was dat de noniusonderstukken met beperkte kracht losgetrokken konden worden van de T-profielen. Dit kon door de onderstukken slechts te draaien (torderen). Normaal gesproken zal een dergelijke draaiing nooit voorkomen in de praktijk. Toch is het de enige manier om de T-profielen los te trekken van de onderstukken. Dus wat veroorzaakte deze draaiing?

Mijn vermoeden was het volgende. Bij de luiken waren enkele noniushangers zichtbaar verschoven/losgemaakt. Dat kan alleen als de hangers gedraaid en losgetrokken worden door mensenhanden. Blijkbaar heeft iemand geleund op het raster toen een of meerdere noniushangers los waren geraakt van de T-profielen. Hierdoor zijn de noniusonderstukken gaan insnijden op de T-profielen. En dat is precies wat ik heb vastgesteld bij de luiken.

Het steunen en de zwakke plekken in het plafondraster waren voldoende om het raster op scherp te zetten. En dan hoeft het bezwijken nog niet eens gelijk te gebeuren. Een minimale belasting dagen later kan namelijk al genoeg zijn om het plafond te laten bezwijken. De kracht was zo groot dat de noniusonderstukken de T-profielen moeiteloos doormidden sneden. Hierdoor raakten de T-profielen los en kwam het plafond naar beneden.

Het was niet mogelijk om de huidige noniusonderstukken te vervangen zonder het plafond te demonteren. Wel was het mogelijk om extra afhangers aan te brengen om het plafondsysteem daadkrachtiger te maken. Met name bij de luiken waren extra afhangers nodig. Tot slot heb ik aangeraden om het ophangsysteem nauwkeurig na te lopen en daar waar nodig extra afhangers aan te brengen.

Kort geleden was ik in een gebouw waar ook een deel van het plafond naar beneden was gekomen. Misschien raadt u het al, maar ook hier hadden de noniusonderstukken de T-profielen doormidden gesneden. Daarom is er vanuit het TBA besloten om uitgebreider onderzoek te doen naar de noniusonderstukken. Toeval of niet, we willen uitsluiten dat de noniusonderstukken in de toekomst voor ongelukken zorgen.’

Wilt u ook zeker zijn en niets aan het toeval overlaten? Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten voor onze diensten.