Vocht, zouten en oude kerken: verbonden voor het leven · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Vocht, zouten en oude kerken: verbonden voor het leven

‘Ze zijn een gevaarlijk trio: vocht en zouten in oude kerken,’ vertelt Ed van der Plas, expert op het gebied van stukadoorswerk. ‘Dit bleek maar weer eens toen ik laatst in een kerk was voor schadeonderzoek. De kerk dateerde uit de 11e eeuw en was opgebouwd met tufstenen blokken. In de 19e en 20e eeuw waren aan de lange wandzijden oude muurschilderingen ontdekt. Om de muurschilderingen een mooier aanzicht te geven besloot het kerkbeheer dertig jaar geleden om het stukadoorswerk onder de muurschilderingen te vernieuwen. Wat het kerkbeheer toen niet voorzag was de schade aan het stukadoorswerk die in de loop der jaren was ontstaan. Daarom werd het TBA gevraagd om advies.

Aan het oppervlak van de geschilderde gestukadoorde wanden kwam ik de volgende beschadigingen tegen:

- afbladderende en sterk afpoederende verfdelen;

- cementkleurige reparatieplekken vanaf de tegelvloer tot wandhoogtes van ± 500 mm;

- concentraties holklinkende en opbollende stucdelen ter plaatse van deze reparaties;

- vervorming door vocht- en zoutuittreding;

- sterk verhoogd vochtgehalte vanaf de tegelvloer tot meer dan 2 meter wandhoogte;

- opgebolde en losgeraakte delen van het wandstucwerk en;

- holklinkende en onthechte tegelplinten.

Uit onderzoek en metingen bleek dat de aantastingen aan het stukadoorswerk waren ontstaan door het ophopen van vocht en zouten. De opeenhoping was ontstaan door lekkageplekken door openingen of naden bij de raamopeningen en afzaten. Maar ook door optrekkend vocht vanuit het maaiveld. Een andere oorzaak was dat zich in de metselwerkconstructie van de oude gestukadoorde afwerking vocht bevond dat niet weg kon. De afwerking was niet verwijderd en ook niet voorzien van een vocht- en zoutbestendig pleistersysteem. Hierdoor kreeg het vocht vrij spel om schade te maken.

Een belangrijke rol bij het ontstaan van schades door vocht- en zoutuittreding is de wijze waarop kerken bezocht worden. Vroeger werden kerken intensief bezocht en nauwelijks verwarmd. Tegenwoordig worden kerken minder bezocht maar wel intensief verwarmd voor de dienst begint. Door het pieken in temperatuur zorgt het vocht in de muren voor schade aan het stukadoorswerk. Een goede oplossing tegen vocht- en zoutuittreding is niet zo eenvoudig. Bovendien heeft een goede oplossing vaak verstrekkende technische en financiële gevolgen. Laat u daarom altijd goed adviseren.’

Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten voor onze diensten.