Voorkom discussies over de esthetische kwaliteit van gestukadoorde oppervlakken · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Voorkom discussies over de esthetische kwaliteit van gestukadoorde oppervlakken

Steeds vaker worden gestukadoorde oppervlakken afgewerkt met een muurverfspuitsysteem dan met de traditionele roller. “Het oppervlak ziet er strakker en gladder uit als het is afgewerkt door een muurverfspuitsysteem ”, legt Alphons Hagen uit, deskundige op het gebied van stukadoorswerk. “Het oppervlak heeft dan niet de ontstane structuur van de vachtroller. Helaas komt het toch nog vaak voor dat het oppervlak onjuist is afgewerkt en/of voorbehandeld voor het spuiten. Een van de oorzaken is het verkeerd toepassen van de oppervlaktebeoordelingscriteria voor stukadoorswerk binnen. Zo komt het voor dat voor het spuiten van een stucwerkoppervlak oppervlaktebeoordelingscriteria groep 1 worden gevolgd. Terwijl het meer gewenst is om groep 0 te volgen. Door groep 0 als criteria te gebruiken moet het oppervlak nog gladder, vlakker en vrijer van oneffenheden afgewerkt worden dan groep 1. Dit betekent ook dat de meterprijs hoger is dan wanneer het oppervlak volgens groep 1 afgewerkt zou worden. Ik raad het dan ook aan om het bestek voor schilders- en stukadoorswerk goed te bestuderen. En de gewenste eindafwerking vooraf goed te bespreken en af te stemmen met de opdrachtgever. Om discussies hierover te voorkomen is het ook verplicht om van het pleisterwerk een proefvak te maken. Zo kan de opdrachtgever beoordelen of het proefvak aan de wensen voldoet. Door deze beoordeling schriftelijk vast te leggen kunt u een hoop discussies voorkomen.”

“Voor u het oppervlak volgens groep 0 gaat spuiten moet het oppervlak voor het schuren en plamuren ook voorbehandeld worden door de afwerker,” vertelt Alphons verder.  “Schuren, plamuren en voorbehandelen worden vaak door de schilder achterwege gelaten. De schilder is namelijk van mening dat het oppervlak al sausklaar is. Mijn ervaring is dat hierover discussies ontstaan over wie uiteindelijk verantwoordelijk is als het oppervlak niet goed is afgewerkt. Ik ben van mening dat schuren, plamuren en voorbehandelen deel uitmaken van het schilderwerk. Om deze discussies te voorkomen wil ik u aanraden om het gebruik van een muurverfspuitsysteem  eigen te maken. En deze werkzaamheden samen met het stukadoorswerk aan te bieden bij de opdrachtgever. Dit levert meer werk en omzet op. En u bepaalt  zelf de kwaliteit van het werk.Bovendien zijn de lijnen met de aannemer en/of opdrachtgever duidelijker en korter, waardoor er sneller geschakeld kan worden.”

“Als de opdrachtgever kiest voor een afneembaar twee componenten muurverfspuitsysteem  moet het oppervlak ook vlak en glad gestukadoord zijn,” geeft Alphons aan. “Naast de gladheid moet het oppervlak ook inwendig sterk zijn en samenhang hebben. Dit is vooral belangrijk wanneer een gepleisterd gips gebonden oppervlak vanuit esthetisch oogpunt wordt voorzien van een dunne pleisterlaag. Als het oppervlak dan vooraf niet licht geschuurd/geprimeerd wordt kan dit leiden tot onvoldoende inwendige hechtsterkte tussen de twee stuclagen. Er kan dan onthechting van de muurverf en/of stuclagen optreden door het krimpen van het twee componenten muurverfspuitsysteem. Het krimpen ontstaat als de laagdikte van de muurverf relatief groot is of te snel droogt.  Daarom is mijn advies om de aannemer/opdrachtgever/schilder vooraf te informeren over het toepassen van dit soort muurverfspuitsystemen. En de noodzaak van voorbehandeling van het oppervlak door de schilder aan te geven.”