Waar zijn de gouden handjes · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Waar zijn de gouden handjes

Het aantal gespecialiseerde aannemers is in de afgelopen crisisjaren nagenoeg gehalveerd. Nu de markt weer aantrekt, wacht de overgebleven bedrijven een nieuw probleem: een gebrek aan vaklui.

De Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) luidden tijdens een debat over de toekomst van de gespecialiseerde aannemer woensdagavond de noodklok. Het aantal jongeren dat een opleiding metselaar, voeger, dakdekker of tegelzetter volgt, is zo drastisch gedaald dat een “gat in het personeelbestand” van de gespecialiseerde aannemers dreigt.

De dalende leerlingenaantallen zijn vooral een gevolg van de crisis. Door teruglopende bouwvolumes waren veel mkb-bedrijven afgelopen jaren vooral bezig met overleven en veel minder met het opleiden van jongeren. Daardoor nam de instroom van nieuwe vaklieden hard af. Telde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in 2008 nog ruim 2100 leerlingen in de opleidingen tot ‘bouwspecialist’, zes jaar later, waren dat er nog maar 640 – een daling derhalve van maar liefst 70 procent.

Volgens de brancheorganisatie moet het tij snel worden gekeerd willen de gespecialiseerde bouwbedrijven niet in problemen komen. Nieuwe regels omtrent ziekte en ontslag helpen echter niet mee. Veel mkb-bedrijven zijn huiverig om mensen in vaste dienst te nemen, omdat ze bij ziekte of ontslag met hoge kosten worden opgezadeld. Liever huren ze zzp’ers in of maken ze gebruik van payroll-constructies. Gevolg: ze dragen minder premies af, waardoor de scholingspotjes leger en leger raken.

AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis vroeg de politiek dan ook in te grijpen. “Dit probleem speelt niet alleen in de bouw, maar eigenlijk bij alle mkb-bedrijven. Wij vragen het kabinet niet om geld, maar om goede randvoorwaarden te scheppen. De Wet werk en zekerheid en sommige regels werken belemmerend. De gespecialiseerde aannemer kan daardoor niet doen waar hij goed in is: mooie dingen maken.”

Om de komende jaren over voldoende ‘jongens met gouden handjes’ te kunnen beschikken, is het volgens Klein Poelhuis ook noodzakelijk de opleidingen aan te pakken.Hij kreeg op dat vlak bijval van PvdA-Kamerlid Jacques Monasch. Volgens hem werkt “de grootschaligheid van het onderwijs” inderdaad niet goed. “De fysieke afstand tot de opleiding is vaak ook te groot. Mijns inziens moet dichterbij worden opgeleid, liefst in de buurt van de bedrijven zelf.” Eppo Bruins van de ChristenUnie deed er nog een schepje bovenop: “Ik zie de lts graag terugkeren.”

Dat nieuwe aanwas nodig is, onderschrijft het EIB. De rekenmeesters voorspellen voor komende jaren een flinke productiestijging in de branche van gespecialiseerde bouwers en afbouwers. Het volume zal klimmen van 2,6 miljard nu naar zo’n 4,3 miljard in 2020. In diezelfde periode stijgt de werkgelegenheid van 16.000 naar ongeveer 27.000 arbeidsplaatsen.

Bron: Cobouw.