Én migranten én opleiden · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Én migranten én opleiden

Geen arbeidsmigranten meer toelaten is schadelijk voor de bouw. Maar dat betekent niet dat jonge mensen niet meer opgeleid moeten worden voor een bouwvak. “Wereldwijd gezien heeft de bouw er altijd op vertrouwd dat migratie gaten op de arbeidsmarkt kan opvullen. Het domweg stoppen met buitenlandse arbeiders zal de bouweconomie schaden”, zegt Chris Blythe, de directeur van het gecertificeerd instituut voor de bouw CIOB in het Engelse Bracknell.

Het instituut heeft een studie naar arbeidsmigratie uitgevoerd omdat net als in Nederland er discussies zijn uitgebroken over het fenomeen buitenlandse bouwvakkers en verdringing van binnenlandse werknemers. Net als in ons land zijn de kosten van werknemers de belangrijkste drijfveer. Keerzijde is dat de bouw te weinig doet aan het opleiden van jongeren.

Een conclusie is dat de bouw het meest gediend is bij vrij verkeer van werknemers. De afgelopen jaren heeft de bouw daar volop van geprofiteerd. Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat de overheid een beleid moet voeren dat de bouw helpt te investeren in opleidingen en het vasthouden van Engelse bouwvakkers. Dat kan ervoor zorgen dat de instroom van buitenlandse bouwvakkers beperkt kan blijven.

Geen excuus

Het moge zo zijn dat het dichtgooien van de grenzen voor buitenlandse bouwvakkers, “maar belangrijker is het probleem aan te pakken dat de bouw domweg onvoldoende mensen opleidt. Er kan geen enkel excuus zijn voor de bouw niet meer opleidingskansen te bieden aan jonge mensen uit het Verenigd Koninkrijk”, vindt Blythe, die waarschuwt voor een nijpend tekort als de bouw zijn verantwoordelijkheid niet neemt.

In Nederland gelden dezelfde overwegingen waarom jongeren bekwaamd moeten worden in het bouwvak. Het arbeidsbestand vergrijst snel. Daarnaast is het de vraag als andere EU-landen hun welvaart fors zien stijgen naar ongeveer het niveau van noord-west Europa, mensen uit die landen nog zin hebben te migreren.

Blythe wijst er overigens ook op dat het tegenhouden van migranten slechts kan als Engeland uit de EU stapt, een discussiepunt in dat land.

(bron: Cobouw.nl)