TBA

VERZOEK OM TECHNISCHE DIENSTVERLENING

(Systeem)plafond / wand


Vul hier uw verzoek zo volledig mogelijk in.

* Door ondertekening geeft opdrachtgever, en tevens zijn medewerkers, aan ermee bekend te zijn, dat:

  1. Technisch Bureau Afbouw niet aansprakelijk is voor de directe, indirecte en/of gevolgschade die ontstaat als gevolg van (werkzaamheden verricht in het kader van) deze dienstverlening;
  2. De Algemene leveringsvoorwaarden van Technisch Bureau Afbouw op de dienstverlening van toepassing zijn en waarvan is kennis genomen
nee, bedankt
Download TBA App! Download de TBA App
beschikbaar voor
MOBIEL en TABLET
Play Store  of  Apple Store