TBA

plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten
Bent u al bekend met de PAWW?

Bent u al bekend met de PAWW?

2 oktober 2020

Bent u al bekend met de PAWW?

In 2016 is de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. Cao-partijen Afbouw hebben afgesproken dat de gemiste maanden privaat gerepareerd worden in de Private Aanvulling WW en WGA, afgekort PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.

De PAWW is een uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van de (voormalige) werknemer. De PAWW is even hoog als de wettelijke uitkeringen en duurt maximaal 14 maanden. Alleen werknemers die bij ontslag minimaal een arbeidsverleden hebben van 10 jaar, komen in aanmerking voor de uitkering.

De PAWW-regeling is verplicht voor alle werkgevers in de afbouw, inclusief natuursteen. Dit houdt in dat de u verplicht premies moet betalen
aan PAWW. U moet zich bij PAWW aanmelden en online periodiek aangifte doen. U ontvangt vervolgens van PAWW nota’s. De betaalde premies mag u inhouden op het loon van de werknemer. Let op het volgende:

1. Heeft u natuursteenbedrijf? Dan moet u bij de aanmelding opgeven dat u werkzaam bent in de sector afbouw.

2. Als u zich niet heeft aangemeld bij PAWW of heeft u geen aangifte gedaan dan ontvangt u van PAWW een ambtshalve opgelegde nota.
Om een ambtshalve vastgestelde aangifte te corrigeren moet u een correctie-aangifte indienen.

U moet het ontslag van een werknemer met wederzijds goedvinden, door ontbinding of opzegging, of van rechtswege doorgeven aan PAWW.

Op www.spaww.nl kunt u meer informatie vinden. Daar kunt u zich online aanmelden en periodiek aangifte doen.

Andere nieuwsberichten

nee, bedankt
Download TBA App! Download de TBA App
beschikbaar voor
MOBIEL en TABLET
Play Store  of  Apple Store