TBA

plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten
Onderzoeksresultaten voor de afbouwsector in de coronacrisis

Onderzoeksresultaten voor de afbouwsector in de coronacrisis

12 mei 2020

Onderzoeksresultaten voor de afbouwsector in de coronacrisis

Het coronavirus veroorzaakt veel onzekerheid. Op dit moment doet USP onderzoek naar de gevolgen van het virus voor de afbouwsector. De eerste resultaten hieronder zijn voor maart 2020 ten opzicht van maart 2019 en de verwachting voor april 2020.

De omzet daalde met 16,5%. De omzetdaling kwam door minder vraag vanuit particulieren en bedrijven, in het bijzonder in het renovatiesegment.

37% van de projecten hadden te maken met uitstel door het coronavirus. De meeste vertraging en annuleringen vonden plaats bij particulieren (55%) en bedrijven (34%).

39% van de afbouwers had in maart een orderportefieulle van maximaal 3 maanden. De gemiddelde ordeportefeuille in maanden is 4,2.

Het ziekteverzuim lag niet hoger dan normaal. Het ziekteverzuim in maart 2020 was 2,9%, wat lager is dan het gemiddelde ziekterverzuim in de bouw in 2018 (4,3%).

Er werden veel minder ZZP’ers ingehuurd. 24% van de afbouwers was minder gaan werken met ZZP’ers in maart 2020. Het vaste en tijdelijke personeel werd wel door de meesten aangehouden. Slechts 5% van de afbouwers moest vast/tijdelijk personeel ontslaan in maart.

3% van de afbouwers maakte in maart 2020 gebruik van overheidsondersteuning. Afbouwers maakten het meeste gebruik van Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), uitstel Belastingdienst en Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Afbouwers verwachtten in de toekomst meer gebruik te gaan maken van de verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).

Op de werklocatie vonden veranderingen plaats. De meest voorkomende veranderingen waren geen handen schudden, 1,5 meter afstand tussen personeel, extra hygienische maatregelen, protocol omtrent omgaan met klanten/bewoners, personeel bleef verplicht thuis indien ziek en gereedschap/telefoon mocht niet gedeeld worden.

Het coronavirus had ook gevolgen voor de opleidingen in de afbouw. 34% van de afbouwers was niet niet van plan om te stoppen met opleiden. 11%, daarentegen, was gestopt met opleiden.

Het personeelstekort wordt niet opgelost door de coronacrisis. 30% van de afbouwers was het eens dat het lang zal duren voordat vertrokken buitenlands personeel weer terugkomt. Ook was 55% van de afbouwers het eens dat als gevolg van het coronavirus het woningmarktprobleem op de langere termijn alleen maar groter zal worden. Tot slot was 50% van de afbouwers het eens dat zodra het coronavirus onder controle is de focus binnen de sector weer snel zal komen te liggen op de actuele thema’s van voor de coronacrisis zoals verduurzaming, stikstof etc.

Wil je op de hoogte blijven van de situatie in de afbouw?
Aan het begin van elke maand verschijnt een nieuw rapport met de meest recente data. Wil je deze rapporten bestellen? Ga dan naar: https://www.usp-mc.nl/nl/inzichten/usp-shop/shop/bouw-monitor-nederland/. Uiteraard vindt u op onze website nieuwe belangrijke inzichten.

Bron: USP

Andere nieuwsberichten

nee, bedankt
Download TBA App! Download de TBA App
beschikbaar voor
MOBIEL en TABLET
Play Store  of  Apple Store