TBA

plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten
Principeakkoord cao-Afbouw

Principeakkoord cao-Afbouw

19 maart 2018

Principeakkoord cao-Afbouw

Persbericht 

Zeist, 16 maart 2018

Principeakkoord Cao Afbouw

Cao-partijen voor de Afbouwsector hebben op 16 maart 2018 een principeakkoord gesloten voor een tweejarige cao. De door NOA, FNV en CNV Vakmensen gemaakte afspraken gelden voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loon

De volgende structurele loonsverhogingen zijn afgesproken:

o  per 1 juli 2018: 3% over het garantieloon plus 1% over het gedeelte van het overeengekomen loon boven het garantieloon;
o  per 1 januari 2019: 1,5%;
o  per 1 mei 2019: 1,5%.

Een aantal cao-toeslagen en -vergoedingen wordt verhoogd en er komt een andere regeling voor loondoorbetaling bij onwerkbaar weer. De verkorting van de maximale WW-uitkering van drie naar twee jaar wordt in de cao gerepareerd. Uiterlijk op 1 januari 2019 wordt een nieuwe functiestructuur ingevoerd.

Duurzame inzetbaarheid

Er zijn opnieuw afspraken gemaakt om te bevorderen dat werknemers gezond en gemotiveerd werkend de pensioenleeftijd halen. Daar trekt de sector in 2018 en 2019 in totaal ruim € 1.2 mln voor uit. Er komen verschillende experimenten met individuele loopbaangesprekken en de voorlichting over duurzame inzetbaarheid wordt geïntensiveerd. Daarnaast onderzoeken cao-partijen welke belemmeringen de regelgeving kent voor een eventuele regeling 'Eerder stoppen met werken voor zware beroepen' en hoe zo'n regeling er zou kunnen uitzien.

Flexibilisering

In bijzondere gevallen mogen de grenzen van het normale dagvenster - de tijdstippen waartussen mag worden gewerkt – verder worden verruimd. De werkgever wordt verplicht te controleren of uitzendbureaus aan uitzendkrachten in de Afbouwsector hetzelfde loon betalen als dat van werknemers in de sector die hetzelfde werk doen. Als een ongewenste vorm van flexibilisering beschouwen cao-partijen het invullen van de BBL-vakopleiding via een uitzendbureau. Dit wordt verboden.

Toekomst van de sector

De behoefte aan nieuwe, gekwalificeerde arbeidskrachten in de Afbouwsector groeit sterk. Daarom gaat in 2018 een ambitieus Actieprogramma instroombevordering van start. Cao-partijen denken ook verder vooruit. Zij laten onderzoek doen naar de toekomstige perspectieven voor de sector.

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met cao-partijen in de Afbouwsector:

-       Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), Hendrik Ruys (voorzitter NOA): 06 53 94 24 08;

-       FNV, Peter Roos (bestuurder): 06 51 61 03 36;

-       CNV Vakmensen, Roel van Dijk (bestuurder): 06 53 38 44 73.

Andere nieuwsberichten

nee, bedankt
Download TBA App! Download de TBA App
beschikbaar voor
MOBIEL en TABLET
Play Store  of  Apple Store