TBA

plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten
Principeakkoord cao Afbouw

Principeakkoord cao Afbouw

20 februari 2020

Principeakkoord cao Afbouw

Op 17 februari 2020 zijn de partijen bij de cao Afbouw - NOA, FNV en CNV Vakmensen - tot een principeakkoord voor de nieuwe cao gekomen. Als de achterban van de partijen instemt met dit akkoord is er een definitief cao-akkoord.

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot eind december 2021. 

Loon
Gedurende die looptijd krijgen de werknemers tweemaal een loonsverhoging:
- 3,0% loonsverhoging per 1 mei 2020
- 3,0% loonsverhoging per 1 januari 2021

Diversen
Verder zijn er in de nieuwe cao een reeks afspraken gemaakt, waaronder:
- per 1 mei 2020 en 1 januari 2021 worden de cao-vergoedingen met 3,0% verhoogd;
- werkgevers gaan vanaf 1 januari 2021 de O&O-premie volledig betalen;
- stijgingen van de pensioenpremie worden vanaf 2020 gelijk verdeeld tussen werkgevers en werknemers;
- in het kader van eerder stoppen met werken voor zware beroepen komt er een nieuwe regeling. In de regeling kunnen bouwplaatsmedewerkers maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. Instroom is mogelijk tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 als werknemers ten minste 45 jaar in de bouw gewerkt hebben of 10 van de laatste 15 jaar in de afbouw;
- de huidige 80/90/100-regeling wordt in 2020 en 2021 voortgezet. Nieuwe instroom is met ingang van 2020 weer mogelijk en;
- afspraken over overwerk en normregeling arbeidstijden en harmonisatie met de cao Natuursteen.

Andere nieuwsberichten

nee, bedankt
Download TBA App! Download de TBA App
beschikbaar voor
MOBIEL en TABLET
Play Store  of  Apple Store