TBA

plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten
Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2018 tm 2023

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2018 tm 2023

4 april 2019

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2018 tm 2023

In deze publicatie kunt u de recente ontwikkelingen en verwachtingen lezen rond de productie, werkgelegenheid en bedrijfseconomsiche structuur van stukadoorsbedrijven, wand- en plafondbedrijven, terrazzobedrijven, vloerenlegbedrijven, blokkenstelbedrijven en natuursteenbedrijven. Deze sectoren volgen de cao afbouw. 

Deze publicatie is opgesteld in opdracht van het Technisch Bureau Afbouw. Doel van de publicatie is om een actueel marktbeeld te schetsen van de afbouw. De publicatie geeft u een beeld van de product- en werkgelegenheidsontwikkelingen voor de afbouw. Hierbij wordt gedetailleerd ingegaan op de ontwikkelingen in de periode 2008-2017 en op de vooruitzichten voor de korte en middellange termijn voor de afbouw. 

In deze publicatie wordt vervolgens ingegaan op strategische vraagstukken voor de afbouw, zoals arbeid, duurzaamheid etc. Hierbij zijn naast algemene deskresearch ook gesprekken gevoerd met opdrachtgevers, leveranciers en architecten. De resultaten zijn daarnaast verwerkt in de productie- en werkgelegenheidsramingen. 

U kunt de publicatie hieronder dowloaden: 

Download hier de publicatie 

Algemeen
De afbouw bestond in 2018 uit ongeveer 11.200 bedrijven (1.400 werkgevers en 9.800 zzp’ers) met een gezamenlijke omzet van € 2,5 miljard en bood voor 20.600 voltijdsbanen aan werkgelegenheid. Van die 20.600 voltijdsbanen zijn 8.800 werknemers. De afbouw bestaat uit stukadoorswerk, wand- en plafondmontage, vloerenleggen, terrazzo, blokken- en elementenstellen en natuursteenbewerking.

Gunstige perspectieven voor de afbouw in de komende jaren
De perspectieven voor de afbouw zijn gunstig. Voor 2019 en 2020 worden sterke groeicijfers verwacht van gemiddeld 5,5% per jaar (zie afbeelding hieronder). Op middellange termijn (2021-2023) vlakt de productiegroei af. De groei ligt met gemiddeld 3,5% nog wel boven die van de totale bouwproductie.

Vraag naar arbeidskrachten loopt in de komende jaren sterk op
In lijn met de productie zal ook de werkgelegenheid in de afbouw verder toenemen. Het arbeidsvolume neemt in de periode 2019-2023 met 2.800 toe. De totale werkgelegenheid komt in 2023 uit op ruim 23.000 arbeidsjaren (werknemers en zzp’ers samen).

Instroombehoefte in de periode 2019-2023 bedraagt 6.000 voltijdbanen
In de periode 2019-2023 moeten in totaal ruim 6.000 arbeidsjaren aan nieuwe arbeidskrachten de afbouw instromen om de groei van het arbeidsvolume en de uitstroom van arbeidsongeschikten en gepensioneerden op te vangen.


Strategische uitdagingen
Er zijn drie belangrijke strategische uitdagingen voor de afbouw:

1. Nieuw aanbod langs meerdere kanalen realiseren

De belangrijkste uitdaging voor de afbouw op korte termijn is om bij een krappe arbeidsmarkt voldoende arbeidskrachten aan te trekken. Er zijn meerdere kanalen om nieuw aanbod voor de benodigde instroom te realiseren:

  1. De instroom zal vanuit de opleidingen sterk moeten toenemen.

  2. Voor de kleinere opleidingen lijkt bundeling van beroepen noodzakelijk om voldoende aanbod van opleidingen te kunnen realiseren.

  3. Voor de jonge zij-instroom is het op dit moment niet financieel aantrekkelijk om een afbouwopleiding in te stromen. Door een nieuwe opleidingsstructuur met certificaten voor deze groep te ontwikkelen, waarbij de certificaten optellen tot een diploma kunnen betere inkomensperspectieven voor een baan in de afbouw worden geboden.

  4. Voor het behoud van eigen personeel en het aantrekken van arbeidskrachten uit andere sectoren of het buitenland liggen de kansen bij het aanbieden van gunstigere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Met regelingen voor vervroegde uittreding kan de afbouw als sector met zware beroepen aantrekkelijker worden gemaakt.

  5. Ook het inschakelen van het netwerk van eigen personeel om nieuwe mensen te zoeken kan beter worden benut door het verstrekken van aanbrengpremies.

2. Kansen bij verduurzaming corporatiebezit en strategische partnerschap met hoofdaannemers

De uitdaging voor de afbouw op de middellange termijn ligt met name rond het benutten van de inspanning van corporaties om hun woningbezit te verduurzamen. Het gaat om aanzienlijke bedragen die de corporaties in de komende jaren hierin willen investeren en een continue opdrachtenstroom voor hoofdaannemers zal opleveren. Afbouwbedrijven kunnen hiervan profiteren door strategisch samen te werken met hoofdaannemers.

3. Circulariteit heeft op korte termijn nog weinig gevolgen voor de afbouw

Circulariteit betekent dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw gebruikt. Circulariteit zal naar verwachting pas op lange termijn invloed hebben op de inzet en werkwijze van de afbouw in het bouwproces. De wand- en plafondmontage heeft voor hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen de beste uitgangspositie. Terwijl vooral de sectoren waarbij het materiaal zich moeilijk laat scheiden nadeel zullen gaan ondervinden. Het is wel zaak om al in een vroeg stadium als afbouwbedrijf initiatieven te nemen om met de kansen en bedreigingen in een later stadium beter om te kunnen gaan.

U kunt de publicatie hieronder dowloaden:

Download hier de publicatie


Andere nieuwsberichten

nee, bedankt
Download TBA App! Download de TBA App
beschikbaar voor
MOBIEL en TABLET
Play Store  of  Apple Store