TBA

plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten
Wat betekent de zware beroepenregeling voor u als werkgever?

Wat betekent de zware beroepenregeling voor u als werkgever?

14 oktober 2020

Wat betekent de zware beroepenregeling voor u als werkgever?

Medio 2020 hebben de FNV en CNV met de werkgeversvereniging NOA een zware beroepenregeling afgesproken. De zware beroepenregeling maakt het voor een werknemer die fysieke arbeid in de afbouw verricht, mogelijk om drie jaar voor het ingaan van de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Maar wat houdt de zware beroepenregeling voor u als werkgever in? Hieronder hebben wij antwoord gegeven op een aantal vragen, zodat het voor u duidelijker wordt wat deze zware beroepenregeling is.

Afbouwmedewerkers kunnen nu ook al eerder stoppen met werken. Wat verandert er met deze regeling?
Afbouwmedewerkers kunnen inderdaad nu ook eerder stoppen met werken, maar daar is dan geen vergoeding uit deze regeling voor.

Is het verplicht om 3 jaar eerder met pensioen te gaan?
Nee, dat is niet verplicht. Het is een vrijwillige regeling. Werknemers kunnen er ook voor kiezen om geen, of bijvoorbeeld een jaar later gebruik te maken van de regeling. Dat heeft geen effect op het bedrag per jaar. De maandelijkse uitkering uit de zware beroepenregeling blijft gelijk. De werknemer beslist zelf of hij gebruik maakt van deze regeling.

Wie voert de zware beroepenregeling uit?
Pensioenuitvoerder APG is gevraagd de regeling uit te voeren. Dat doet zij al voor een aantal andere fondsen en voorzieningen.

Moet een werknemer zelf de zware beroepenregeling aanvragen?
Ja, het uitgangspunt is dat de werknemer de regeling aanvraagt. De aanvraag kan vanaf 19 november digitaal bij het O&O-fonds Afbouw/APG worden ingediend. Voor de behandel-/doorlooptijd van een aanvraag streeft APG naar 7 werkdagen (als er geen aanvullende informatie nodig is).

Hoe hoog is de uitkering die de werknemer ontvangt?
Dit bedrag hangt af van een aantal factoren. De hoogte van zijn uitkering is afhankelijk van de berekening van het APG.

Moet een oudere medewerker die eerder stopt (in deze regeling) dus van ongeveer 10.000 euro netto per jaar rondkomen?
Nee, deze regeling is een aanvulling. De medewerker kiest zelf of hij het pensioen naar voren haalt of andere financiële middelen inzet. Wilt hij alleen van de 21.200 euro leven, dan houdt hij ongeveer 60 procent netto over (ca. 12.720 euro). Het bedrag kan ook lager zijn dan 21.200 euro.

Wat nu als een afbouwmedewerker per 1-9-2020 met pensioen gaat en zich volgend jaar meldt voor de zware beroepenregeling? Vindt er een check plaats bij oude werkgever?
Gaat de werknemer per 1-9-2020 met pensioen, dan gaat hij per die datum uit dienst. Hij voldoet dan niet aan de eerste voorwaarde, namelijk dat hij op 1-1-2021 in dienst moet zijn. De werkgever draagt vanaf 1-9-2020 geen premie meer af aan de BTER-fondsen en dus is de check bij de werkgever niet nodig.

Wie betaalt er voor de uitkering van de zware beroepenregeling?
Het O&O-fonds Afbouw betaalt de uitkering. Zo draaien de werkgevers niet op voor de volledige kosten. Wel gaan zij vanaf 1 januari 2021 een premie van 0,3% betalen voor de regeling. De overige kosten worden betaald uit de reserves van het O&O-fonds Afbouw.

Wat is het advies voor afbouwmedewerkers die vervroegd met pensioen willen per 1 januari 2021?
Het advies is om een goede berekening te maken van de eigen financiële situatie en om u tijdig goed te laten informeren over wat er verder komt kijken bij gebruikmaking van de regeling, zoals de afwikkeling van uw dienstverband. Voor meer inzicht in het pensioen is er de website van www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als uw medewerker van 64 jaar wil stoppen op 1 november 2020, kunt uw werknemer dit dan nu uitstellen tot 1 januari en gebruik maken van de nieuwe regeling?
Ja, voor zover wij dat nu kunnen zien kan dat. De medewerker beslist zelf wanneer hij wil stoppen met werken. U mag hem er niet toe verplichten.

Een medewerker met fulltime dienstverband wil deze regeling gebruiken om de komende jaren in deeltijd af te bouwen. Kan dat?
Nee, dit kan niet. Hij moet volledig stoppen (dus ontslag nemen) om in aanmerking te komen voor deze regeling. Afbouwen kan wel met de 55-minregeling. Hij haalt dan zijn pensioen naar voren. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het levenslange ouderdomspensioen van de werknemer.

Hoe doet u als een medewerker 3 maanden van tevoren de aanvraag doet om op 1 januari 2021 in aanmerking te komen voor deze regeling als nog niet alles bekend is?
De 3 maanden termijn zal bij de start van de regeling niet gehaald kunnen worden. Daarom zal de uitvoerder deze regel in de beginfase van de uitvoering niet naleven. De verwachting is dat er medio november meer informatie volgt.

Welk bedrag krijgt een medewerker die parttime werkt als het dienstverband stopt?
De maximale maandelijkse bruto uitkering is 1.766,67 euro bruto bij een fulltime dienstverband. Werkte de medewerker vóórdat hij stopte parttime, dan heeft hij recht op deze uitkering in verhouding tot de parttime gewerkte uren. De maandelijkse bruto uitkering kan ook lager zijn dan 1.766,67 euro bruto bij een fulltime dienstverband.

Wat gebeurt er met een medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en die parttime werkt én een WGA-uitkering heeft?
Was een medewerker voor de datum dat hij uit dienst ging gedeeltelijk arbeidsgeschikt, dan heeft hij recht op een uitkering voor het deel dat hij wel arbeidsgeschikt is.

Als een medewerker een aanvraag indient, moet hij dan direct het dienstverband stoppen, of kan hij wachten tot hij weet of hij toegelaten is?
Het dienstverband moet gestopt zijn op de eerste dag van de eerste uitkeringsmaand.

Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW, krijgt de werknemer minder als hij geen partner heeft?
Het bedrag van 21.200 euro is gelijk aan de AOW voor twee personen. Of hij een partner (zijn of haar financiële situatie) heeft speelt geen rol bij de vraag of een werknemer mag deelnemen aan deze regeling. Ook als hij geen partner heeft, krijgt hij op basis van een fulltime dienstverband dit bedrag uitgekeerd.

Als de partner van een medewerker al AOW krijgt of tijdens de uitkering AOW gaat krijgen, behoudt een medewerker dan het hele bedrag?
Ja, de regeling lijkt weliswaar op een AOW maar kent niet dezelfde voorwaarden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.mijnafbouw.nl/zware-beroepen-regeling. Daar vindt u wat u moet weten over de zware beroepenregeling.

Andere nieuwsberichten

nee, bedankt
Download TBA App! Download de TBA App
beschikbaar voor
MOBIEL en TABLET
Play Store  of  Apple Store