TBA

plattegrond
Terug naar Over TBA

Arbocatalogus Afbouw

De Arbocatalogus Afbouw is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van de cao Afbouw. Op www.arbocatalogus-afbouw.nl staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen de afbouw invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan.

Bent u in staat om op een andere (aantoonbare) manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in. De arbocatalogus is bedoeld om u tegemoet te komen, niet om u te beperken. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) van u verlangt.

nee, bedankt
Download TBA App! Download de TBA App
beschikbaar voor
MOBIEL en TABLET
Play Store  of  Apple Store