070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Coatings op vloeren worden om technische redenen toegepast, bijvoorbeeld om vloeistofindringing in de ondergrond tegen te gaan of om stofafgifte van een
beton- of dekvloer te voorkomen. Esthetische aspecten kunnen ook een rol spelen of aanleiding zijn voor het coaten van een beton- en/of dekvloer. Tot op heden
ontbraken objectieve criteria voor het specificeren en beoordelen van de esthetische kwaliteit van een vloercoating. Met deze richtlijn wordt invulling gegeven aan deze leemte.

Deze richtlijn is te gebruiken door opdrachtgevers en opdrachtnemers (vloerenbedrijven). Opdrachtgevers kunnen op basis van deze richtlijn duidelijk maken welke esthetische aspecten van belang zijn en welke mate van onvolkomenheden toelaatbaar zijn. Het biedt opdrachtgevers een middel om de gewenste esthetische kwaliteit te specificeren. Opdrachtnemers (vloerenbedrijven) kunnen de richtlijn gebruiken om aan te duiden op welke esthetische kwaliteit de afgegeven offerte is gebaseerd. De richtlijn is ook te gebruiken voor het toetsen van gerealiseerd werk.

Download de gratis TBA-app!