070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Er is de afgelopen vijf jaar veel te doen geweest over het leggen van zandcementdekvloeren. Reden hiervoor was de wens van het ministerie van SZW om de fysieke belasting bij dit werk te verminderen. Inspectie SZW (de voormalige Arbeidinspectie), NOA, FNV Bouw, CNV Vakmensen en Bedrijfschap Afbouw/Technisch Bureau Afbouw hebben uitgebreid overlegd over hoe dit moet gebeuren.

De uitkomst van de gesprekken is dat er nog altijd zandcementdekvloeren mogen worden gelegd, als de vloerenleggers zich in ieder geval aan de volgende uitgangspunten houden.

  • Taakroulatie (als de ploeg uit meer dan één persoon bestaat)
  • Gebruik van een mechanische rei of robot indien mogelijk daarvan

Naast deze uitgangspunten is er ook nog een aantal specifieke regels afgesproken. Ze zijn allemaal opgenomen in de brochure Gezonde toekomst voor de zandcementdekvloer.

Download de gratis TBA-app!