070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Om succesvol te kunnen ondernemen in de plafond- en wandmontagebranche, moet u onder meer goed kunnen calculeren. U zult bijvoorbeeld goed de montage-uren voor een project moeten kunnen begroten. Daarvoor is het noodzakelijk om te weten hoeveel tijd er voor alle montagewerkzaamheden nodig is. U kunt dat deels op basis van ervaring doen, maar in een wereld die steeds sneller verandert is dat niet voldoende. Dan heeft u objectieve normtijden nodig.

Voor het monteren van systeemplafonds zijn die normtijden verzameld in de uitgave Calculatietijdnormen voor het monteren van systeemplafonds. De cijfers houden rekening met de verschillende werkomstandigheden waaronder monteurs hun werkzaamheden verrichten.

Download de gratis TBA-app!