070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In een aantal Europese landen, waaronder Nederland, gelden (nog) geen wettelijke normen op het gebied van slipveiligheid van vloeren.

In ons land heeft een aantal partijen het heft in eigen hand genomen en een zogenaamde Nederlandse Technische Afspraak gemaakt over dit onderwerp, NTA 7909. Daarbij is gebruikt gemaakt classificaties die in Duitsland worden gebruikt. Die zijn gebaseerd op de dynamische wrijvingscoëfficiënt. Anders dan in Duitsland, kan de meetmethode die in NTA 7909 is geïntroduceerd, ook in het veld worden gebruikt.

Dat gebeurt dan met de Floor Slide Control 2000. Omdat het om een eniuwe meetmethode gaat, is onderzoek gedaan naar de uitvoering ervan, en naar de eerste resultaten. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in het verslag Slipweerstand van vloersystemen.

Download de gratis TBA-app!