070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Onze technisch adviseurs worden nog wel eens ingeschakeld als er onenigheid is over het uiterlijk van een opgeleverde kunststof gietvloer. Dat zijn vaak lastige situaties. Meestal zijn er geen duidelijke afspraken vooraf gemaakt over hoe de vloer er uit moet komen te zien. Dan wordt het heel ingewikkeld om een objectief oordeel te vellen over of de vloer mooi is of niet.

De richtlijn ‘Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten’ maakt daar een einde aan. In de richtlijn staat namelijk precies omschreven hoe je zo’n gietvloer moet beoordelen. Als u die punten vooraf met de opdrachtgever bespreekt, dan kunt u er achteraf geen onenigheid meer over krijgen.

Verwijs naar de richtlijn in uw offerte. En stuur hem bij voorkeur mee met de aanbieding. Op die manier wordt de richtlijn een onderdeel van de overeenkomst. Dat is belangrijk voor het geval er onverhoopt klachten over het uiterlijk van de vloer komen. Deskundigen zijn dan namelijk min of meer verplicht om de beoordeling te doen volgens de richtlijn.

De richtlijn Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten is opgesteld door SBRCURnet, in nauwe samenwerking met TBA en de vloerenbranche en –industrie.

Download de gratis TBA-app!