070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Een naadloos akoestisch plafond is een hoogwaardig systeem waaraan, zowel akoestisch als esthetisch hoge, eisen worden gesteld. Om aan deze hoge eisen te kunnen voldoen worden er strikte voorwaarden aan de montage en afwerking van deze plafonds gesteld. De samengestelde plafonds zijn opgebouwd uit een metalen regelwerk waarop akoestisch plaatmateriaal is aangebracht, dan wel een akoestisch plaatmateriaal dat rechtstreeks tegen een ondergrond wordt bevestigd en wat naderhand wordt afgewerkt met een akoestisch open toplaag. Dit zijn producten die vallen onder de droge afbouw en de werkzaamheden dienen daarom ook onder droge, geconditioneerde omstandigheden te worden uitgevoerd.

De kwaliteit van deze plafonds wordt in de basis bepaald door de wijze waarop de diverse componenten worden gemonteerd, maar ook door de noodzakelijke voorbereidingen en de omstandigheden op de bouwplaats. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder vergelijkbare klimatologische omstandigheden die later, tijdens het gebruik, in de ruimten zullen heersen. Dit geldt met name in de aanlooptijd naar en tijdens het afvoegen en afwerken van de plafonds, maar ook na de afwerking van de plafonds! Naarmate het binnenklimaat vóór, tijdens en na de uitvoering de latere omstandigheden beter wordt benaderd, zullen er achteraf minder vervormingen, dan wel spanningen ontstaan in de plafonds en zal het risico op ongewenste gevolgschade worden geminimaliseerd. Denk daarbij aan scheurvorming, kleurverschillen in de afwerklaag, een vermindering van de akoestische prestaties.

Deze TBA richtlijn gaat in op de voorbereiding en de minimum voorwaarden, tenzij de voorschriften van de desbetreffende fabrikant anders aangeven.

Download de gratis TBA-app!