070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Elk vakgebied heeft zijn eigen jargon, zijn eigen specifieke vaktaal. Handig voor insiders die precies weten wat er mee wordt bedoeld. Bij communicatie met buitenstaanders ligt het gevaar op de loer dat je elkaar niet begrijpt. Voor de vloeren- en terrazzobranche is er een handige lijst gemaakt waarin veel voorkomende termen en begrippen worden genoemd en uitgelegd. Op de achterzijde van de lijst is het Beslisschema Vloercoatings opgenomen. Dat is een heel handig instrumentvoor wie regelmatig met oplosmiddelhoudende vloercoatings werkt. Dergelijke oplosmiddelen zijn slecht voor de gezondheid. Vandaar dat de Arbeidsinspectie paal en perk wil stellen aan het gebruik ervan. Punt is echter dat er voor sommige situaties (nog) geen alternatieven zijn.Daar wil de Arbeidsinspectie het gebruik van een oplosmiddelhoudende vloercoating nog wel toestaan.

Met behulp van het beslisschema kunt u vaststellen in welke situaties dat is, en in welke sitauties u absoluut geen VOS-houdende vloercoatings mag toepassen.

Download de gratis TBA-app!