070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In 2017 had een aannemer vijf twee-onder-één-kap woningen gebouwd. In deze woningen had hij op de begane grond een hechtende cementgebonden dekvloer met vloerverwarmingsleidingen aangebracht. Na oplevering was er door een derde partij een PVC-vloerbedekking aangebracht. Na verloop van tijd was de PVC-vloerbedekking op de begane grond omhoog gekomen. ‘Ik ben vervolgens langsgegaan om te onderzoeken hoe dit was ontstaan en wie hiervoor verantwoordelijk was’, vertelt René Rieborn, onze vloerenexpert.

‘Ter plaatse trof ik een geïsoleerde systeemvloer van gewapend beton aan. Op deze vloer was een dekvloer aangebracht in een gesloten bouw. Voor oplevering van de woning waren bouwdrogers geplaatst en was het opstook- en afkoelprotocol doorlopen. Voor het aanbrengen van de PVC-vloerafwerking was de vloer behandeld met een primer en een egalisatie. Hierop was de PVC-vloerafwerking verlijmd. Vrij snel daarna was de schade aan de vloer ontstaan.

In de PVC-vloerafwerking was op één plek een lijnvormige opbolling te zien. Deze opbolling was rechtlijnig en strekte zich over de volledige breedte van de woonkamer. Bij het verwijderen van een lamel bleek dat er scheurvorming in de onderliggende cementgebonden dekvloer aanwezig was. De aangebrachte egalinelaag kwam ter plaatse van de scheur los van de cementgebonden dekvloer en hechtte aan de onderzijde van de lamel.

De oorzaak van deze opbolling was gelegen in de onderliggende vloer. De woning was voorzien van een geprefabriceerde elementenvloer. Dergelijke systeemvloeren zijn met name in de eerste jaren onderhevig aan zetting. Niet iedere vloerplaat zal exact dezelfde zetting vertonen. Hierdoor ontstaat een spanningslijn op de aansluitnaden van de plaat. Deze spanningslijn kan zich ontladen in zeer rechtlijnige scheurtjes in de (niet constructieve) dekvloer.

Door optredende temperatuurwisselingen van het vloerverwarmingsleidingen was de mogelijk reeds of later aan de onderzijde ingescheurde dekvloer alsnog doorgescheurd. De toegepaste egalisatie laag was wat meer elastisch en was in plaats van gescheurd onthecht van de dekvloer. Hierdoor was er een overbruggende scheur ontstaan. Dit kon echter maar tijdelijk en zeer beperkt leiden tot uitstel van scheurvorming in de egalisatielaag. De benodigde rek overschreed al snel de elasticiteit van de egalisatielaag. De aanvrager had geen fouten gemaakt in de uitvoering van de aangebrachte dekvloer. Het betrof een geïsoleerde systeemvloer van gewapend beton die over de breedte van de woning was aangebracht. Hierop was een 70 mm dikke hechtende cementgebonden dekvloer voorzien van vloerverwarming aangebracht. De dekvloer was op de vloerverwarming voorzien van wapening om krimpscheuren zoveel mogelijk te voorkomen.

Beide partijen konden niet worden aangesproken op de ontstane scheur in de dekvloer. Scheurvorming in een jonge woning door zetting en/of materiaalkrimp is een niet ongebruikelijk verschijnsel.’

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl

Download de gratis TBA-app!