070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Overige

Hieronder ziet u de overige publicaties. Als u op een titel van een publicatie klikt, kunt u meer lezen over de publicatie. U kunt de publicatie downloaden door op download onderaan de tekst te klikken. 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Volg ons op social media!

Checklist persoonsbegaanbaarheid in de afbouwsector

Deze checklist is bedoeld om de toegankelijkheid tot een gebouw en de persoonsbegaanbaarheid in het gebouw te beoordelen voor werknemers en ZZP-ers in de afbouwsector.

De checklist is slechts een hulpmiddel om mede te kunnen bepalen of de toegankelijkheid van uw werkplek op de bouwplaats voldoende geregeld is of niet. Het gebruik van deze checklist en haar uitkomsten vrijwaren u op geen enkele wijze van eventuele gevolgen in het kader van de Arbowet. Het niet nemen van goede maatregelen kan u op hoge boetes en/of sancties van de Inspectie SZW komen te staan. Gebruik naast de checklist dus vooral ook uw gezonde verstand.

Download Checklist persoonsbegaanbaarheid in de afbouwsector

 

Folder Wist u dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de afbouw financieel aantrekkelijk zijn?

U heeft het vast al gemerkt: het werk in de afbouw trekt weer aan. Maar het aantal nieuwe mensen is beperkt. Maar wist u dat er een hele groep mensen staat te springen om bij u aan de slag te gaan? Het gaat om mensen die bijvoorbeeld hun opleiding niet hebben afgemaakt, lang werkloos zijn, een geestelijke beperking hebben of van het rechte pad zijn geraakt.

In de folder die u hieronder kunt downloaden staat het verhaal van Danny die de kans heeft gekregen om zichzelf te bewijzen bij een plafond- en wandbedrijf. En met succes. Ook kunt u lezen dat het aannemen van Danny heel veel financiële voordelen heeft. Is het een administratieve rompslomp? Nee. Uw salaris-, personeelsadministratie, subsidies en jobcoach worden allemaal geregeld. Dit scheelt u een hoop tijd en energie. Kortom, een win-winsituatie.

www.afbouwbanen.nl is dé gratis vacaturebank van de afbouw voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. U kunt www.afbouwbanen.nl gebruiken voor het vinden van een nieuwe baan in de afbouw. Maar ook voor het vinden van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt voor een bepaalde functie. Daarnaast kunt u informatie vinden over het in dienst nemen van deze mensen. Ook kunt u bellen naar 070 33 66 500 of mailen naar info@tbafbouw.nl.

Downloaf Folder Wist u dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de afbouw financieel aantrekkelijk zijn?

 

Oppervlaktebeoordelingscriteria metselwerk

Met behulp van deze tabellenkaart kunt u vooraf duidelijke afspraken maken over het op te leveren metsel- en lijmwerk. Zo voorkomt u discussies achteraf.

Download Oppervlaktebeoordelingscriteria metselwerk

Oppervlaktebeoordelingscriteria voor wanden opgebouwd uit cellenbeton of gipsblokken

Met behulp van deze tabellenkaart kunt u vooraf duidelijke afspraken maken over het op te leveren lijmwerk. Zo voorkomt u discussies achteraf.

Download Oppervlaktebeoordelingscriteria voor wanden opgebouwd uit cellenbeton of gipsblokken

Technisch informatieblad schilderklaar opleveren

Dit technisch informatieblad geeft informatie over de testmethoden voor de beoordeling van schilderklaar opgeleverde ondergronden en tips voor de technische uitvoering van de ondergronden.

Download Technisch informatieblad schilderklaar opleveren

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2018-2023

In deze publicatie kunt u de recente ontwikkelingen en verwachtingen lezen rond de productie, werkgelegenheid en bedrijfseconomsiche structuur van stukadoorsbedrijven, wand- en plafondbedrijven, terrazzobedrijven, vloerenlegbedrijven, blokkenstelbedrijven en natuursteenbedrijven. Deze sectoren volgen de cao afbouw.

Deze publicatie is opgesteld in opdracht van het Technisch Bureau Afbouw. Doel van de publicatie is om een actueel marktbeeld te schetsen van de afbouw. De publicatie geeft u een beeld van de product- en werkgelegenheidsontwikkelingen voor de afbouw. Hierbij wordt gedetailleerd ingegaan op de ontwikkelingen in de periode 2008-2017 en op de vooruitzichten voor de korte en middellange termijn voor de afbouw.

In deze publicatie wordt vervolgens ingegaan op strategische vraagstukken voor de afbouw, zoals arbeid, duurzaamheid etc. Hierbij zijn naast algemene deskresearch ook gesprekken gevoerd met opdrachtgevers, leveranciers en architecten. De resultaten zijn daarnaast verwerkt in de productie- en werkgelegenheidsramingen.

Algemeen
De afbouw bestond in 2018 uit ongeveer 11.200 bedrijven (1.400 werkgevers en 9.800 zzp’ers) met een gezamenlijke omzet van € 2,5 miljard en bood voor 20.600 voltijdsbanen aan werkgelegenheid. Van die 20.600 voltijdsbanen zijn 8.800 werknemers. De afbouw bestaat uit stukadoorswerk, wand- en plafondmontage, vloerenleggen, terrazzo, blokken- en elementenstellen en natuursteenbewerking.

Gunstige perspectieven voor de afbouw in de komende jaren
De perspectieven voor de afbouw zijn gunstig. Voor 2019 en 2020 worden sterke groeicijfers verwacht van gemiddeld 5,5% per jaar (zie afbeelding hieronder). Op middellange termijn (2021-2023) vlakt de productiegroei af. De groei ligt met gemiddeld 3,5% nog wel boven die van de totale bouwproductie.

Vraag naar arbeidskrachten loopt in de komende jaren sterk op
In lijn met de productie zal ook de werkgelegenheid in de afbouw verder toenemen. Het arbeidsvolume neemt in de periode 2019-2023 met 2.800 toe. De totale werkgelegenheid komt in 2023 uit op ruim 23.000 arbeidsjaren (werknemers en zzp’ers samen).

Instroombehoefte in de periode 2019-2023 bedraagt 6.000 voltijdbanen
In de periode 2019-2023 moeten in totaal ruim 6.000 arbeidsjaren aan nieuwe arbeidskrachten de afbouw instromen om de groei van het arbeidsvolume en de uitstroom van arbeidsongeschikten en gepensioneerden op te vangen.

Download Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2018-2023

Download de gratis TBA-app!